Schone lucht

Fijnstof en roet als maat voor gezondheidseffecten

Tot nu toe wordt voor handhaving vooral naar stikstofdioxide en fijnstof (PM10) gekeken, omdat daar normen voor bestaan die in Nederland worden overschreden. Toch is luchtverontreiniging ook schadelijk als de concentraties stikstofdioxiden en fijnstof onder […]