Schone lucht in huis – geen probleem

Luchtverontreiniging is verontreiniging van de binnen- of buitenomgeving door een chemisch, fysisch of biologisch middel dat de natuurlijke kenmerken van de atmosfeer wijzigt.

Huishoudelijke verbrandingstoestellen, motorvoertuigen, industriële installaties en bosbranden zijn veelvoorkomende bronnen van luchtvervuiling. Verontreinigende stoffen die een groot probleem voor de volksgezondheid vormen, zijn onder meer fijnstof, koolmonoxide, ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Luchtverontreiniging binnen en buiten veroorzaakt ademhalings- en andere ziekten en is een belangrijke bron van morbiditeit en mortaliteit.

WHO-gegevens tonen aan dat bijna de hele wereldbevolking (99%) lucht inademt die de WHO-richtlijnen overschrijdt en hoge niveaus van verontreinigende stoffen bevat, waarbij lage- en middeninkomenslanden te lijden hebben onder de hoogste blootstellingen.

Luchtkwaliteit is nauw verbonden met het klimaat en de ecosystemen op aarde wereldwijd. Veel van de oorzaken van luchtverontreiniging (d.w.z. verbranding van fossiele brandstoffen) zijn ook bronnen van broeikasgasemissies. Beleid ter vermindering van luchtverontreiniging biedt daarom een ​​win-winstrategie voor zowel het klimaat als de gezondheid, waardoor de ziektelast die aan luchtverontreiniging kan worden toegeschreven, wordt verlaagd en de klimaatverandering op korte en lange termijn wordt beperkt.

Situation and trends

Luchtvervuiling in huishoudens wordt veroorzaakt door de verbranding van huishoudelijke brandstof, wat leidt tot luchtvervuiling binnenshuis en bijdraagt aan luchtvervuiling buitenshuis. In 2016 was luchtvervuiling in huishoudens verantwoordelijk voor 3,8 miljoen doden. Dit maakt deze risicofactor een van de grootste milieuveroorzakers van een slechte gezondheid. Het belang van luchtverontreiniging door huishoudens als bedreiging voor de volksgezondheid varieert sterk naargelang het ontwikkelingsniveau: in lage- en middeninkomenslanden is luchtverontreiniging door huishoudens verantwoordelijk voor bijna 10% van de sterfte; wereldwijd is het verantwoordelijk voor 7,7% van de wereldwijde sterfte.

Uw luchtkwaliteit is iets waar u misschien niet vaak aan denkt, totdat u vieze geuren ruikt. De realiteit is dat gifstoffen, allergenen en bacteriën in de lucht rondzweven wanneer je binnenshuis bent. Die onzuiverheden kunnen niet alleen uw comfort beïnvloeden, maar ook uw gezondheid. Vooral tijdens de koudere maanden vormen geforceerde hitte en gerecyclede lucht gezondheidsrisico’s als ze ongefilterd zijn.

Raycono apparaten hebben een sterilisatiemodule die we triliros (Trillions of Integrated Reactive Oxygen Species) noemen. Reactieve zuurstofsoorten omvatten hydroxyl-, plasma- en negatieve ionen. Deze ROS verstoren RNA/DNA/eiwit van het virus en vallen ook onmiddellijk op koolstof gebaseerde organische moleculen aan, breken hun chemische bindingen af, ontgeuren geuren, ontbinden ze onmiddellijk en laten gewoon water en koolstofdioxide achter.

De technologie van de ROS-generator is gebaseerd op PCO (fotokatalytische oxidatie), de technologie maakt gebruik van een medium met een hoog oppervlak dat is gecoat met een katalysator zoals titaniumdioxide om gasvormige verontreinigende stoffen te absorberen. Wanneer de fotokatalysator wordt bestraald met UV-licht, vindt er een fotochemische reactie plaats en vormen zich hydroxylradicalen op het filter-oppervlak.

Voor meer informatie: www.raycono.nl