Bescherming van de gezondheid door stedelijke herontwikkeling van verontreinigde terreinen

Industrieel gebruik, afvalverwerking, het toegenomen gebruik van chemicaliën en gevaarlijke stoffen en slecht milieubeheer in de afgelopen decennia hebben een erfenis van verontreinigde locaties in de Europese regio van de WHO achtergelaten.

Alleen al in de Europese Unie zijn er naar schatting 2,8 miljoen locaties met potentiële verontreiniging, en slechts enkele daarvan zijn formeel geregistreerd en de gevolgen voor het milieu en de gezondheid zijn beoordeeld. De mogelijke gevolgen voor de gezondheid van verontreinigde locaties zijn onder meer een verhoogde prevalentie van kanker, aangeboren afwijkingen en een laag geboortegewicht in de bevolking, evenals hogere sterftecijfers.

Om historische redenen bevinden veel verontreinigde locaties zich in of nabij dichtbevolkte stedelijke gebieden, waardoor de potentiële impact van de verontreiniging op nabijgelegen bevolkingsgroepen toeneemt. Het revitaliseren en saneren van deze locaties pakt daarom niet alleen milieu- en gezondheidsproblemen van verontreiniging aan, maar biedt ook kansen voor stedelijke ontwikkeling.

“De erfenis van verontreinigde locaties is een genegeerde en onderschatte gezondheidsuitdaging, en terecht vastgesteld als een van de prioritaire thema’s van de Ostrava-verklaring over milieu en gezondheid”, merkt Sinaia Netanyahu op, programmamanager voor milieu- en gezondheidseffectbeoordeling bij het WHO European Centre voor Milieu en Gezondheid. “Het is nog steeds niet bekend hoeveel van deze locaties er zijn in de Europese regio van de WHO en we hebben slechts een globaal inzicht in de bijbehorende gezondheidseffecten. Het opschonen van deze terreinen en het beschikbaar maken van de grond voor een gezonde en duurzame stadsontwikkeling is dan ook een belangrijke uitdaging – zeker voor steden en regio’s met een intense industriële geschiedenis.”

De herontwikkeling van verontreinigde locaties brengt verschillende uitdagingen met zich mee en kan blijvende of nieuwe gevolgen voor het milieu en de gezondheid hebben als besmettingsrisico’s niet goed worden beheerd en/of verontreinigde locaties niet worden gesaneerd. Een nieuwe planningsopdracht van de WHO/Europa die vandaag is gelanceerd, vat de belangrijkste boodschappen samen van een deskundig overleg over de herontwikkeling van verontreinigde locaties voor nieuwe stedelijke functies:

  • hoe bij herontwikkeling rekening kan worden gehouden met gezondheids- en milieueffecten;
  • een overzicht van de projectfasen die moeten worden gecoördineerd, van de identificatie van een potentieel verontreinigde site tot de herontwikkeling van de site; en
  • nuttige planningspraktijken voor overheidsinstanties om de effectieve, gezonde en duurzame herontwikkeling van verontreinigde terreinen te ondersteunen.

Deze kernboodschappen zijn van belang voor nationale en lokale overheden, besluitvormers op het gebied van milieu en gezondheid, stadsplanners en praktijkmensen, onderzoekers en maatschappelijke organisaties die samenwerken voor de sanering en herontwikkeling van verontreinigde locaties in de hele regio, waardoor onze gemeenschappen veiliger worden.

Reinigen met de kracht van de natuur

Bacteriële reinigers zijn reinigingsproducten die gebruik maken van niet-pathogene, “goede” bacteriën voor het verteren van organisch afval, vervuilingsbodems en geuren. Deze positieve bacteriën doen dit door de productie van enzymen, specifiek aangemaakt om bepaalde moleculen (afval/bodems) op te breken in kleinere stukken. Deze kleinere stukjes worden “voedsel” voor de bacteriën. De bacteriën verbruiken dit voedsel of bodems en breken ze af in twee natuurlijke verbindingen: koolstofdioxide en water.

Een bacterie is slechts 1 tot en met 5 µm (micrometer), gelijk aan 0,001mm.  Bacteriën kunnen meer dan 5000 verschillende enzymen produceren om vervuiling te verteren. Als gevolg van hun levende karakter produceert elke bacteriën die MediQapp B.V. verkoopt, afhankelijk van het type afval, enkele duizenden enzymen en tensiden. De specifieke geproduceerde enzymen zijn daarom geregenereerd indien nodig en de vervuiling is 100% natuurlijk verwijderd. Dit is zeer efficiënt, milieuvriendelijk, veilig en duurzaam schoonmaken.

Buitenlands nieuws (Engels)

  • Endemic forest envisioned near Haleiwa Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story! A Haleiwa landowner and the Hawaiian Legacy Reforestation Initiative nonprofit are teaming up to create what is described as the largest managed endemic Hawaiian forest on Oahu. The …
  • ‘Human composting’ is coming to California. It could revolutionize how... Throughout her century-long life, Ruth Gottstein broke new ground as an activist and publisher in the fields of domestic violence, women’s health, civil rights, gay rights and the La Raza movement as well as being an avid outdoorswoman. So in her final …
  • What can YOU do about climate change? Take this quiz to find out. Two climate writers set out to create a useful, realistic response to all the good folks who ask them how to find their best place in the climate struggle. Street demonstrations aren’t for everyone; climate action is not one-size-fits-all. But there is …
  • It’s time for academia to adopt an ecocentric world view GLOBAL Due to increasing anthropogenic pressures on the environment, biodiversity loss has been accelerating, as reported by the International Union for Conservation of Nature and the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem …
  • Blockchain could repair our broken global supply chain Were you unable to attend Transform 2022? Check out all of the summit sessions in our on-demand library now! Watch here. If you’ve been shopping recently and found an empty shelf where your favorite cereal or ice cream is usually stocked, you know that the …