Betere luchtkwaliteit vermindert de kans op dementie

Goed nieuws voor ’t brein. Als de luchtkwaliteit verbetert, is dat niet alleen goed voor de cognitieve functie van de hersenen. Het kan ook het risico op dementie verminderen.

Het klopt dat luchtvervuiling, zoals fijnstof, ozon en zwaveldioxide en stikstofdioxide, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het lijkt er ook op dat deze het risico op dementie wat kunnen vergroten. Dat langdurige blootstelling aan vervuilde lucht slecht is voor onze gezondheid, was natuurlijk allang bekend. En het was ook al in verband gebracht met dementie en alzheimer. Maar voor het eerst is nu aangetoond dat door luchtvervuiling te verminderen het risico op dementie omlaaggaat.

De lucht is schoner dan vroeger

Sinds de jaren zeventig wordt in Nederland gemeten hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht zitten. Stoffen als zwaveldioxide, grof stof en benzeen waren vroeger een probleem. Door allerlei maatregelen zijn de gemiddelde concentraties de laatste jaren sterk gedaald. Natuurgebieden verzuren als er veel zwaveldioxide in de lucht zit. Tegenwoordig is dat veel minder het geval. Dat komt doordat we onze huizen niet meer met kolen verwarmen, zwavelarme brandstoffen gebruiken én de industrie minder zwavel uitstoot.

Om de kwaliteit van de lucht te bepalen worden de concentraties stikstofdioxide en fijnstof jaarlijks op 320.000 locaties in Nederland berekend. Dit gebeurt voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Betere preventie

In zijn algemeenheid zien we in Nederland ook dat het persoonlijke risico op dementie afneemt. Overigens denken onderzoekers niet dat dit alleen ligt aan verbeterde luchtkwaliteit, maar aan betere preventie van hart- en vaatziekten. Zo zijn we in Nederland minder gaan roken, en wordt er beter gelet op de behandeling van hoge bloeddruk en hoog cholesterol.

Fijnstof en stikstof

Zo stelden Amerikaanse onderzoekers vast dat de luchtvervuiling door fijnstof en stikstof aanzienlijk is verbeterd in verschillende regio’s in de VS. Ze konden aantonen dat bij een verbetering met 10 procent het risico op dementie bij Amerikaanse vrouwen tussen 74 en 92 jaar met 14 tot 26 procent daalt. Onderzoekers bij zevenduizend Franse senioren komt tot een gelijkaardige conclusie: een daling van de concentratie fijnstof tussen 1990 en 2000 leidde tot 15 procent lager risico op dementie en 17 procent lager risico op alzheimer.

Plaques

Een derde onderzoek onder drieduizend Amerikanen toont een sterk verband tussen blootstelling aan luchtvervuiling en de productie van eiwitten die het hoofdbestanddeel van hersenplaques uitmaken. ‘We weten al een tijdje dat luchtvervuiling slecht is voor onze hersenen en de algehele gezondheid, inclusief een verband met de opbouw van amyloïde in de hersenen’, zegt Claire Sexton, directeur Wetenschap van de Amerikaanse Alzheimer’s Association. ‘Maar deze gegevens zijn hoopgevend omdat ze aantonen dat een verbetering van de luchtkwaliteit het risico op dementie daadwerkelijk kan verminderen. Ze tonen het belang aan van beleid en maatregelen van federale en lokale overheden en bedrijven om luchtverontreinigende stoffen te verminderen.’

Luchtdesinfectie van binnenlucht bij ouderen is van groot belang

Uw luchtkwaliteit is iets waar u misschien niet vaak aan denkt, totdat u vieze geuren ruikt. De realiteit is dat gifstoffen, allergenen en bacteriën in de lucht rondzweven wanneer je binnenshuis bent. Die onzuiverheden kunnen niet alleen uw comfort beïnvloeden, maar ook uw gezondheid. Vooral tijdens de koudere maanden vormen geforceerde hitte en gerecyclede lucht gezondheidsrisico’s als ze ongefilterd zijn.