Binnenmilieu in woningen

Mensen maken zich vaak zorgen over het binnenmilieu. Dit blijkt uit het aantal klachten over het binnenmilieu De binnenmilieukwaliteit van woningen wordt beïnvloed door een groot aantal factoren. Van veel factoren afzonderlijk is bekend dat blootstelling hieraan tot gezondheidseffecten kan leiden. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar gezondheidseffecten van gecombineerde blootstellingen aan al deze factoren.

Klachten over het binnenmilieu

65% van de milieu gerelateerde gezondheidsklachten die bij worden gemeld gaan over het binnenmilieu. De meeste klachten met betrekking tot het binnenmilieu die gemeld worden betreffen bezorgdheid (38%), problemen met de ademhalingswegen (26%) en hinder (11%). Daarnaast komen ‘algemene’ klachten, zoals moeheid, zwakte en klachten van het zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, veel voor.

Chemische, fysische en biologische factoren worden ongeveer even vaak als oorzaak van een klacht genoemd. Schimmels, ventilatie en vocht worden door de melders als belangrijkste oorzaken van klachten aangewezen.

Dat een slecht binnenmilieu bijdraagt aan de ziektelast in Nederland, is al langere tijd bekend. Over de omvang en de aard van de binnenmilieuproblematiek is echter niet altijd informatie beschikbaar. Uit onderzoek in Nederlandse woningen blijkt dat van allerlei stoffen in het binnenmilieu vaak (te) hoge concentraties voorkomen. Bovendien wordt in veel woningen te weinig geventileerd, onder andere vanwege geluidsoverlast van ventilatiesystemen of uit het oogpunt van energiebesparing.

Recent is de ziektelast door een slecht binnenmilieu geschat. De aan binnenmilieu gerelateerde ziektelast bestaat vooral uit hart- en vaatziekten, astma en gebouw gerelateerde klachten (sick building syndrome). De ziektelast wordt vooral veroorzaakt door bronnen buitenshuis, verbrandingstoestellen binnenshuis en vochtproblemen en schimmels.

Hoe groot is het probleem in Nederland?

Van een aantal stoffen en problemen in het binnenmilieu is op basis van onderzoek bekend hoe vaak zij voorkomen in Nederlandse woning.

Stoffen in het binnenmilieu in Nederlandse woningen:

Stof/probleem Geschat percentage in Nederlandse woningen
Vochtproblemen 6-16% van woningen, afhankelijk van bouwjaar woning
Zichtbare schimmel 9% van woningen, afhankelijk van bouwjaar
Huisdierallergenen 33% van woningen
Tabaksrook Ongeveer 40-49% van woningen
Meeroken door niet-rokers in woningen 18-40% van woningen
Concentratie PM2,5 binnen naar buiten 25% bij niet-rokers, 95% bij rokers
Afvoerloze geisers waarbij verbrandingsproducten niet direct afgevoerd worden 12% van de geisers
Vluchtige organische stoffen (VOS vluchtige organische stoffen) In 0-8 % van woningen is som van VOS > advieswaarde Gezondheidsraad van 200 µg/m3
Formaldehyde In 60% van woningen wordt het MTR maximaal toelaatbaar risico voor langdurige blootstelling overschreden (10 µg/m3)
Radon Aanwezig in 100% van woningen 0% boven Europese aanbeveling van 200 Bq/m3
CO2-concentratie meer dan 1.200 ppm parts per million 59% van verblijfsruimten, 47% van slaapruimten
Te hoge temperatuur in zomer 17% van woningen
BRON: RIVM

Ventilatie

Ventilatie is het proces waarbij ‘verse’ lucht van buiten naar binnen wordt toegevoerd en ‘gebruikte’ lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd. Voldoende ventilatie voorkomt dat stoffen zich ophopen in het binnenmilieu.

Natuurlijk kunnen door ventilatie ook stoffen van buiten naar binnen komen, maar in het algemeen geldt dat door ventilatie het binnenklimaat verbetert. Een goede ventilatie is sterk afhankelijk van het type woning, ventilatiesysteem en bewonersgedrag.

Luchten alleen niet voldoende

Ook luchten, ramen en deuren wijd tegen elkaar open zetten, kan helpen wanneer de lucht niet fris meer is. Maar na kortdurend luchten is de binnenlucht al snel weer vervuild. Luchten is vooral geschikt tijdens en na een tijdelijke vervuilende activiteit, zoals verven en lijmen, koken en douchen. Ventileren moet altijd gebeuren.

Gebruik van mechanische ventilatie

In veel woningen is een mechanisch afzuigsysteem aangebracht en nieuwbouwwoningen hebben vaak een balansventilatiesysteem. Voorlichting over het gebruik van deze systemen is van belang voor de kwaliteit van het binnenmilieu. Zo moet het ventilatiesysteem minimaal in de middenstand staan als er iemand thuis is. Ook onderhoud van het systeem en regelmatige reiniging van filters en roosters is van belang.

Een uitstekende aanvulling op (mechanische)ventilatie is natuurlijk “HYDROXYL TECHNIEK”. Hydroxyl is een molecuul dat bestaat uit een zuurstofatoom en een waterstofatoom OH. Deze combinatie is zeer onstabiel en probeert zijn stabiliteit te herstellen door een waterstofatoom te hechten en een watermolecuul te worden. Een natuurlijk en onschadelijk proces.