Coronavirus kan continuïteit bedrijf in gevaar brengen

Het coronavirus (COVID-19) maakt eens te meer duidelijk hoe nauw verbonden landen wereldwijd zijn; een virus beperkt zich nu eenmaal niet tot de grenzen van een land. De permanente dreiging van besmetting zorgt niet alleen voor sociale onrust, maar heeft ook economische gevolgen.

Van een anderhalve meter samenleving naar een anderhalve graden maatschappij. Naast Covid is de aarde in een Climate Health Emergency. Een virus is te bestrijden met een vaccin, klimaatverandering vergt veel meer.

Het onzichtbare virus is een gezamenlijke vijand van de mens die geen onderscheid maakt in kleur, ras en religie. Noch in het Oosten of het Westen. Mensen zijn allen gelijkwaardig.

Waarom voorbereiden op coronavirus?

Zo is het allereerst uw zorgplicht naar werknemers. Als zij tijdens werk of zakenreizen besmet raken, kunt u naast uitval van de medewerkers ook te maken krijgen met claims. Soms kunnen contracten met leveranciers of klanten niet worden nageleefd, omdat de kans op besmetting te groot wordt en de veiligheid van werknemers niet meer kan worden gegarandeerd of omdat de (productie)capaciteit binnen uw organisatie onvoldoende is door grootschalige uitval van medewerkers. Met het oog op uw bedrijfscontinuïteit is het dan ook verstandig om alternatieve leveranciers voorhanden te hebben.

Kortom, de mogelijke gevolgen van een virusuitbraak zijn niet te onderschatten. Een programma van maatregelen is geen luxe, maar een noodzakelijk middel waarmee u zowel uw bedrijf als uw werknemers een dienst bewijst.

De coronapandemie laat zien dat we naast het denken in markten ook, én tegelijkertijd, weer het menszijn, het er voor elkaar zijn waarderen en daarin willen investeren.

Net zoals  het bestrijden van een pandemie op een collectieve manier is echte integrale verduurzaming een onmogelijke opgave voor een enkele, individuele onderneming; dat kan alleen collectief, als sector, als configuratie van instituties.

Voorbereiding is mogelijk

U vraagt zich wellicht af: is mijn bedrijf wel voor te bereiden op een virusuitbraak? Het antwoord is ja, want een uitbraak ontwikkelt zich altijd volgens een vaste fasering. Een plan met maatregelen per fase houdt de kans op besmetting beperkt.

Voor de (pandemie)planning binnen uw organisatie is het belangrijk om te bepalen op welk scenario u voorbereid wilt zijn. Als dat vastligt, kunt u onderstaande punten voor uw organisatie inzichtelijk maken:

  • Hoe raakt de situatie de verschillende processen binnen uw organisatie? 
  • Welke maatregelen gaat u instellen om verspreiding van een virus onder uw medewerkers tegen te gaan? Denk aan zoveel mogelijk mensen vanuit huis laten werken, het afzeggen van zakenreizen, alleen noodzakelijke (productie)processen draaiende houden en intensiever schoonmaken binnen uw bedrijf.

Einddoel is dat u de impact van een virus op uw organisatie beperkt door doelgerichter handelen. De continuïteit van uw organisatie staat daarbij altijd voorop.

Ethanol (alcohol)

Ethanol zit in bijna alle goedgekeurde desinfecterende handgels (alcohol). Deze handgels zijn nu  vaak te vinden op scholen, kinderdagverblijven, sportclubs, winkels, enz. Ethanol staat in Nederland op de lijst van kankerverwekkende stoffen en van stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting. Ethanol wordt opgenomen door de huid. Daarnaast is het niet gezond op termijn voor mensen om structureel overal te moeten desinfecteren. Het maakt ons zwak, gevoeliger voor normale bacteriën en schimmels die we met ons meedragen en die een belangrijke functie hebben.

Overheid in de fout

Helaas is door de Nederlandse overheid besloten de verruiming van desinfectiemiddelen voor professioneel gebruik uit te bereiden tot werkgebied buiten de zorg, farmacie. Hiermee creëert de overheid een mogelijkheid dat alle bedrijven voor werknemers Arbeidsomstandighedenbesluit 4.2 gaan overtreden. Er ontstaat een situatie dat opeens carcinogeen ethanol in hoge percentage en andere alcoholische dampen (bijv. IPA en bifenyl-2-ol) ingeademd mogen worden.

Het antwoord hierop is evident: BIOTEC 8!

Biotec 8 kan uw onderneming ontzorgen door het hele gebouw covid-19 proof te maken met haar 100% biologische ontsmettings– & reinigingsmiddelen.  Bij MediQapp B.V. kunt u de keuze maken uit een aantal uitgekiende servicepakketten die nauwkeurig zijn samengesteld voor een gerichte aanpak.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN! 

Stel uw werknemers niet onnodig bloot aan gevaarlijke stoffen. Gebruik geen desinfectie met gevaarlijke stoffen in het domein van werkgever, publiek, consument.