Denk twee keer na eer u biociden koopt en gebruikt

Biociden beschermen mens, dier en materiaal tegen schadelijke organismen, plagen en bacteriën. Alle biociden moeten worden toegelaten en de daarin aanwezige werkzame stoffen moeten worden goedgekeurd. Werkzame stoffen die kankerverwekkend, mutageen, reproductietoxisch, hormoonontregelaars, (zeer) persistent, (zeer) bioaccumulerend en toxisch zijn in principe niet goedgekeurd. Dit stimuleert bedrijven om minder schadelijke maar even effectieve substituten te vinden en geeft gebruikers zekerheid dat ze kunnen vertrouwen op de werking en veiligheid van hun producten.

Met de unieke uitdagingen van de COVID-19-pandemie is de vraag naar biociden en met name desinfectiemiddelen in 2020 sterk gestegen. Om aan deze cruciale vraag te helpen voldoen, heeft ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) in nauwe coördinatie met de EU Commissie, een reeks speciale acties ondernomen om de lidstaten en de industrie te ondersteunen.
Door samenstellingsaanbevelingen te doen om de veiligheid en werkzaamheid te waarborgen, wordt specifiek de expertise van ECHA lidstaten ondersteund bij het tijdelijk op de markt laten komen van bepaalde biociden, ter bestrijding van COVID-gerelateerde tekorten. Deze inspanningen hadden met name betrekking op ontsmettingsmiddelen, maar werden ook uitgebreid tot brandstof additieven, wat noodzakelijker werd toen een groot deel van de Europese luchtvloten aan de grond stond.
Om verder bij te dragen aan het bereiken van deze essentiële doelen, werden versnelde maatregelen genomen om toegang voor bedrijven tot de biocidenmarkt te versnellen, gericht op opname op de lijst van goedgekeurde werkzame stof leveranciers en de beoordeling van de technische gelijkwaardigheid.

ECHA heeft een actieplan voor werkzame stoffen opgesteld om het tempo van het beoordelingsprogramma te verhogen – het werk programma om de bestaande werkzame stoffen te beoordelen dat in 2000 is gestart. Het plan is overeengekomen door de Europese Commissie en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in februari 2020 – een stap die de beoordeling zal versnellen en de voortgang van het beoordelingsprogramma van bestaande actieve stoffen.

Het plan bestaat uit vijf complementaire acties: prioriteren van geselecteerde dossiers, ondersteunen van evaluatie bevoegde autoriteiten, het stroomlijnen van de collegiale toetsing, het verminderen van de complexiteit en het harmoniseren van de beoordeling van vertrouwelijkheidsverzoeken.

De uitgebreide steun voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten begint vruchten af ​​te werpen met een aanzienlijke stijging in het aantal afgeronde beoordelingsrapporten over werkzame stoffen. ECHA heeft de Commissie ook ondersteund bij het herzien van de informatie-eisen voor werkzame stoffen en biociden, zodat de regelgeving relevant blijft voor de huidige wetenschappelijke begrip, met name met betrekking tot hormoonontregelende stoffen.

Bron: Europa.eu

Bij Biotec 8 worden in tegenstelling tot deze giftige producten uitsluitend gewerkt en geproduceerd met 100% biologische probiotica. Veilig voor mens, dier en milieu. Waarom gif gebruiken als je een 100% biologisch oplossing hebt die ook nog eens betaalbaar is?!? Geen alcohol of chemische stoffen, maar puur natuur. COVX ontsmettingsmiddel dat beter en langer werkt dan alcohol of handgel!