Kale plekken op de greens

Het gebruik van pesticiden buiten de land- en tuinbouw is al sinds 2017 verboden, maar er gold voor sportvelden nog een algehele uitzondering op het gebruiksverbod. Op 1 april 2020 is de uitzonderingsregeling aangescherpt. Er gelden nu alleen nog uitzonderingen voor een beperkt aantal plagen, ziekten en onkruiden. Na 2022 verlopen de uitzonderingen.

Voor golfbanen die pesticiden gebruiken is IPM de wettelijk verplichte methodiek om het gebruik drastisch af te bouwen. Om banen hierbij te begeleiden is IPM vanaf de zomer van 2020 geïntegreerd in OnCourse NL. Deze portal, gratis voor Nederlandse banen, is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Schimmels op een green worden meestal veroorzaakt door onvoldoende beregening en het niet repareren van pitchmarks.

Waarom IPM (Integrated Pest Management)?

Op 1 april 2020 is een wijziging in de wettelijke regeling in werking getreden voor het gebruik van pesticiden op sportvelden. Hierin staat vermeld welke uitzonderingen er nog zijn op het gebruiksverbod mits er door de golfbaan voldaan wordt aan geïntegreerde gewasbescherming.

De Green Deal Sportvelden uit 2015 was een convenant tussen de sportveldensector en de overheid om het pesticidegebruik tot nul af te bouwen. Zoals hierboven aangegeven gold er in het begin voor sportvelden nog een algehele uitzondering op het gebruiksverbod. Op weg naar nulgebruik zijn we nu in de fase gekomen waarin de uitzonderingsregeling verscherpt is. Hierbij is het uitgangspunt van de overheid: “nee, tenzij”. Oftewel: gebruik is verboden tenzij IPM is toegepast en alleen als het strikt noodzakelijk. Op basis van het uitgangspunt “Nee, tenzij” zijn de uitzonderingen drastisch teruggeschroefd voor de periode 1 april 2020 tot eind 2022. In deze jaren zijn er onder strenge voorwaarden nog uitzonderingen voor een beperkt aantal plagen, ziekten en onkruiden, waarna de uitzonderingen verlopen.

Van IPM naar ITM

IPM = Integrated Pest Management (geïntegreerde gewasbescherming). Verantwoord en zo weinig mogelijk pesticidengebruik. IPM is een planmatige aanpak om schade door ziekten, plagen en onkruiden onder een bepaald niveau te houden door middel van een integrale aanpak met zo gering mogelijke schade voor mens, dier, natuur en milieu. Integrated Pest Management begint bij het gebruiken van zogenaamde resistente grassen. Het doel is drastische vermindering van en verantwoord pesticidegebruik. Maar selectief en zeer terughoudend gebruik van chemische pesticiden past, als allerlaatste redmiddel, binnen de principes van IPM.

ITM = Integrated Turf Management (geïntegreerd grasbeheer). Grasbeheer zonder pesticiden, voorkomen in plaats van bestrijden. ITM is beheer waarin alle aspecten (gebruik, groeiplaats, beheer en onderhoud van de grasmat) optimaal op elkaar worden afgestemd. Geïntegreerd grasbeheer zorgt voor weerbarstiger gras waardoor de ziekte- en plaagdruk onder drempelwaarden blijft.

Bron: NGF

BIOTEC 8 ‘Schimmel verwijderaar’ en ‘Algen Preventie’

Nu is er een 100% biologisch middel op de markt, zonder toegevoegde chemicaliën die volledig ingezet kan worden op sportvelden en met name golfbanen om schimmels te bestrijden. Volledig gebaseerd op probiotica doen de goede bacteriën hun best om deze schimmels op te eten en weg te houden op een zeer verantwoorde wijze want in tegenstelling tot pesticiden, is het totaal geen probleem als deze bacteriën in de bodem terechtkomen.

Biotec 8 schimmel verwijderaar en algen preventie worden in Nederland geproduceerd zijn geheel eigen bacterie-stammen die zorgvuldig zijn samengesteld en waar maar liefst 7 jaar ontwikkeling en technische know-how achter schuil gaat en hier zijn ze behoorlijk trots op.

Buitenlands nieuws (Engels)