Klassen kunnen er niet zo blijven uitzien

Lege lokalen vanwege Corona

Meer dan 156 miljoen leerlingen in 19 landen worden nog steeds getroffen door volledige schoolafsluitingen vanwege COVID-19, die geconfronteerd worden met een ongekend tweede jaar van verstoring van hun opleiding. Om de toekomst van kinderen te beschermen, moeten we ze zo snel mogelijk terug naar school krijgen.

Schoolsluitingen hebben duidelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid van kinderen, onderwijs en ontwikkeling, het gezinsinkomen en de algemene economie.

Bij het besluit om scholen te heropenen moet rekening worden gehouden met de volgende voordelen:

  • Studenten toestaan hun studie af te ronden en door te gaan naar het volgende niveau
  • Essentiële diensten, toegang tot voeding, kinderwelzijn, zoals het voorkomen van geweld tegen kinderen
  • Sociaal en psychologisch welzijn
  • Toegang tot betrouwbare informatie over hoe u zichzelf en anderen kunt beschermen
  • Het risico op niet-terugkeer naar school verminderen
  • Voordeel voor de samenleving, zoals ouders laten werken

Lopen kinderen een lager risico op COVID-19 dan volwassenen?

Tot dusverre vertellen gegevens ons dat kinderen onder de 18 jaar ongeveer 8,5% van de gemelde gevallen vertegenwoordigen, met relatief weinig sterfgevallen in vergelijking met andere leeftijdsgroepen en meestal een milde ziekte. Er zijn echter gevallen van kritieke ziekte gemeld. Net als bij volwassenen zijn reeds bestaande medische aandoeningen gesuggereerd als een risicofactor voor ernstige ziekte en opname op de intensive care bij kinderen.

Verdere studies zijn aan de gang om het risico op infectie bij kinderen te beoordelen en om de overdracht in deze leeftijdsgroep beter te begrijpen.

Moeten kinderen met onderliggende gezondheidsproblemen (astma, diabetes, obesitas) weer naar school?

Of een kind naar school moet, hangt af van hun gezondheidstoestand, de huidige overdracht van COVID-19 binnen hun gemeenschap en de beschermende maatregelen die de school en de gemeenschap hebben genomen om het risico op overdracht van COVID-19 te verminderen. Hoewel de huidige gegevens erop wijzen dat het risico op ernstige ziekte voor kinderen in het algemeen lager is dan voor volwassenen, kunnen speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op infectie bij kinderen te minimaliseren, en moeten ook de voordelen van terugkeer naar school worden overwogen.

Wat zijn de preventie- en controlemaatregelen die op scholen moeten worden voorbereid en ingevoerd?

Er zijn verschillende acties en vereisten die moeten worden herzien en ingevoerd om de introductie en verspreiding van COVID-19 op scholen en in de gemeenschap te voorkomen; en om de veiligheid van kinderen en schoolpersoneel op school te waarborgen. Er moeten speciale voorzieningen worden overwogen voor de ontwikkeling van jonge kinderen, instellingen voor hoger onderwijs, residentiële scholen of gespecialiseerde instellingen.

Maatregelen op communautair niveau: vroege detectie, tests, contactopsporing en quarantaine van contacten uitvoeren; clusters onderzoeken; zorgen voor fysieke afstand, hand- en hygiënepraktijken en aan de leeftijd aangepast maskergebruik; kwetsbare groepen afschermen. Door de gemeenschap geleide initiatieven, zoals het aanpakken van misleidende geruchten, spelen ook een belangrijke rol bij het verminderen van het infectierisico.

Hygiëne en dagelijkse praktijken op school- en klaslokaalniveau: Er moeten fysieke afstanden van ten minste 1 meter tussen personen zijn, inclusief afstand van bureaus, frequente hand- en ademhalingshygiëne, aangepast maskergebruik, ventilatie en milieu reiniging maatregelen om blootstelling te beperken. Scholen moeten personeel en studenten voorlichten over COVID-19-preventiemaatregelen, een schema ontwikkelen voor dagelijkse reiniging en desinfectie van de schoolomgeving, faciliteiten en oppervlakken die vaak worden aangeraakt, en zorgen voor de beschikbaarheid van voorzieningen voor handhygiëne en nationale/lokale richtlijnen voor het gebruik van maskers.

Dagelijks moeten alle lokalen worden vernevelt met het CoV-X, het 100% biologische ontsmettingsmiddel dat NIET GIFTIG is en GÉÉN chemicaliën en/of alcohol bevat. Doe dit voor aanvang van de les en in de middagpauze en de tafeltjes en stoeltjes zijn gedurende de schooluren volledig vrij van slechte bacteriën en dus ook van COVID-19.

De positief geladen spuitdruppels worden aangetrokken door negatief geladen objecten, waardoor een 360 graden omhullend effect op het beoogde oppervlak ontstaat.

A. Positief geladen desinfectiemiddel hecht zich aan oppervlakken

B. ​Ontsmettingsmiddel bereikt en bedekt rond de oppervlakken

C. ​Oppervlakken zijn gelijkmatig bedekt met desinfectiemiddel