Kleurgecodeerd schoonmaken, waarom is dat zo belangrijk?

De schoonmaakmiddelen van Biotec 8 zijn leverbaar in verschillende kleuren. Hierdoor kunt u uw werkplek in kleurzones opdelen, om zo meer controle uit te oefenen op de hygiëne binnen het bedrijf. Door de schoonmaakartikelen met verschillende kleuren apart van elkaar te houden worden onder andere kruisbesmetting en de overdracht van micro-organismen en bacteriën voorkomen. Bovendien is een kleursysteem makkelijk en universeel te begrijpen, geheel conform de HACCP-kleurcodes. Echter wat betreft kleurencodering voor reinigingsmiddelen valt te zeggen dat er helaas nog geen wettelijke kleurcodering is voor reinigingsmiddelen.

Waarom kleurcodering?

Wanneer u kleurcodering doeltreffend in een goed georganiseerde omgeving toepast komt dit ten goede van uw veiligheid. Door dit te doen voorkomt u dat uw medewerkers schoonmaakmaterialen van verschillende afdelingen met elkaar verwisselen. Op deze manier voorkomt dat u ziekteverwerkers en allergenen van de ene kant van uw bedrijf naar de andere kant verplaatst. Daarnaast wordt het schoonmaakproces eenvoudiger en efficiënter als bezems, moppen, borstels, vloertrekkers en andere materialen kleur gecodeerd zijn. Plus, kleur helpt u bij het organiseren van de procedures op de werkplek, zodat werknemers sneller en nauwkeuriger beslissingen nemen. Hou daarnaast in gedachte dat kleur over de gehele wereld een universele aanduiding is die taalbarrières overstijgt.

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op zeven principes gebaseerd is. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie- en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

Kruisbesmetting voorkomen door elke ruimte een eigen kleur te geven

Een duidelijke kleurcodering maakt het eenvoudig om materialen goed te scheiden. In een kleurensysteem krijgt elke ruimte een eigen kleur. Deze kleur werkt door in de schoonmaakmaterialen die in de ruimte gebruikt mogen worden. In een restaurant kun je bijvoorbeeld de volgende kleurverdeling maken:

  • Sanitair: rood
  • Keuken: geel
  • Interieur: blauw

In de keuken mogen in dit voorbeeld uitsluitend gele materialen gebruikt worden. Door altijd de rode borstels, doekjes, emmers e.d. in de toiletten te gebruiken, voorkom je dat een toiletdoekje per ongeluk in de keuken terecht komt. Daar mag immers alleen een geel doekje gebruikt worden.

Waarom werken volgens het HACCP principe?

HACCP houdt in dat alle handelingen in een bedrijf m.b.t. het product worden nagelopen op mogelijke risico’s voor de gezondheid van de consument. Het kost de maatschappij jaarlijks meer dan 450 miljoen euro doordat mensen alleen al thuis voedselvergiftiging (salmonella) oplopen.

Vervolgens wordt gekeken hoe groot de kans is dat een risico optreedt (Hazard Analysis) Indien er sprake is van een potentieel risico, wordt op die plaats in het bedrijf gesproken van een kritisch punt (Critical Control Point) een simpel voorbeeld is een open ton of afvalbak naast een werktafel. Of een krat/doos vol met allerlei doekjes, sponzen en borstels bij elkaar. Allerlei schoonmaakmiddelen zonder juiste herkenning door elkaar staan. Of bij de particulier thuis denk bijvoorbeeld eens aan het gele huishouddoekje wat vaak dagen achtereen wordt gebruikt voor het schoonmaken van allerlei oppervlakken (aanrecht, tafel, meubels en soms de wc) en na gebruik op het aanrecht ligt over de kraan hangt te drogen.

Mogelijke risico’s zijn vreemde voorwerpen in het product en bederf van het product. Voor dat risico moet een beheersmaatregel worden opgesteld, zodat de kans dat het risico kan optreden zo klein mogelijk wordt. Leg een deksel op de ton of dek deze af. Zorg dat de reinigingsmiddelen duidelijk te herkennen zijn en dat doekjes, sponzen, borstels per kleur wordt gesorteerd en gescheiden bewaard en ontsmet deze dagelijks of vervang de doekjes regelmatig.

Het is niet alleen een effectieve manier om kruisbesmetting tegen te gaan, kleuren werken ook nog eens heel visueel. Dat zorgt voor herkenning bij het personeel.

Een kleurcoderingssysteem levert diverse voordelen op voor hygiëne en voedselveiligheid:

  • vermindert het risico op kruisbesmetting;
  • stimuleert het juiste gebruik van het schoonmaakmaterialen;
  • snelle visuele indicator voor managers;
  • geen taalbarrières;
  • duidelijk voor personeel;
  • gemak in het scheiden van materialen;
  • professionele aanpak, verhoogt  vertrouwen van de klant.