Kunnen UVC-lampen het SARS-CoV-2-coronavirus stoppen?

UVC-straling is een bekend desinfectiemiddel voor lucht, water en niet-poreuze oppervlakken. UVC-straling wordt al tientallen jaren effectief gebruikt om de verspreiding van bacteriën, zoals tuberculose, te verminderen. Om deze reden worden UVC-lampen vaak “kiemdodende” lampen genoemd.

Het is aangetoond dat UVC-straling de buitenste eiwitcoating van het SARS-Coronavirus vernietigt, dat een ander virus is dan het huidige SARS-CoV-2-virus. De vernietiging leidt uiteindelijk tot inactivering van het virus. UVC-straling kan ook effectief zijn bij het inactiveren van het SARS-CoV-2-virus, het virus dat de Coronavirusziekte 2019 (COVID-19) veroorzaakt. Momenteel zijn er echter beperkte gepubliceerde gegevens over de golflengte, dosis en duur van UVC-straling die nodig is om het SARS-CoV-2-virus te inactiveren.

Naast het begrijpen of UVC-straling effectief is bij het inactiveren van een bepaald virus, zijn er ook beperkingen aan hoe effectief UVC-straling kan zijn bij het stoppen van virussen in het algemeen.

Directe blootstelling: UVC-straling kan een virus alleen inactiveren als het virus direct aan de straling wordt blootgesteld. Daarom is het inactief maken van virussen op oppervlakken mogelijk niet effectief vanwege het blokkeren van de UV-straling door bodem, zoals stof, of andere verontreinigingen zoals lichaamsvloeistoffen.

Dosis en duur: Veel van de UVC-lampen die voor thuisgebruik worden verkocht, hebben een lage dosis, dus het kan langer duren voordat een bepaald oppervlak wordt blootgesteld aan een effectieve inactivatie van een bacterie of virus.

UVC-straling wordt vaak gebruikt in luchtkanalen om de lucht te desinfecteren. Dit is de veiligste manier om UVC-straling toe te passen, omdat directe UVC-blootstelling aan de menselijke huid of ogen verwondingen kan veroorzaken en de installatie van UVC in een luchtkanaal minder snel blootstelling aan huid en ogen veroorzaken.

Er zijn meldingen geweest van huid- en oogverbrandingen als gevolg van onjuiste installatie van UVC-lampen in ruimtes waar mensen verblijven.

Kan UVB- of UVA-straling het SARS-CoV-2-coronavirus inactiveren?

UVB- en UVA-straling zijn naar verwachting minder effectief dan UVC-straling bij het stoppen van het SARS-CoV-2-coronavirus.

UVB: Er zijn aanwijzingen dat UVB-straling effectief is bij het inactiveren van andere SARS-virussen (niet SARS-CoV-2). Het is echter minder effectief dan UVC en is gevaarlijker voor de mens dan UVC-straling omdat UVB-straling dieper in de huid en het oog kan doordringen. Van UVB is bekend dat het DNA-schade veroorzaakt en een risicofactor is bij het ontwikkelen van huidkanker en staar.

UVA: UVA-straling is minder gevaarlijk dan UVB-straling, maar is ook aanzienlijk (ongeveer 1000 keer) minder effectief dan UVB- of UVC-straling bij het inactiveren van andere SARS-virussen. UVA is ook betrokken bij huidveroudering en het risico op huidkanker.

Is het veilig om thuis een UVC-lamp te gebruiken voor desinfectie?

Denk aan zowel de risico’s van UVC-lampen voor mensen en voorwerpen als het risico van onvolledige inactief maken van virussen.

  • Risico’s: UVC-lampen die worden gebruikt voor desinfectiedoeleinden kunnen potentiële gezondheids- en veiligheidsrisico’s opleveren, afhankelijk van de UVC-golflengte, dosis en duur van de blootstelling aan straling. Het risico kan toenemen als het apparaat niet correct wordt geïnstalleerd of wordt gebruikt door ongetrainde personen.
  • Directe blootstelling van huid en ogen aan UVC-straling van sommige UVC-lampen kan pijnlijk oogletsel en brandwondenachtige huidreacties veroorzaken. Kijk nooit rechtstreeks in een UVC-lampbron, ook niet kort. Als u letsel heeft opgelopen door het gebruik van een UVC-lamp, raden we u aan dit aan de FDA te melden.
  • Sommige UVC-lampen genereren ozon. Het inademen van ozon kan irriterend zijn voor de luchtwegen.
  • UVC kan bepaalde materialen aantasten, zoals plastic, polymeren en geverfd textiel.

Sommige UVC-lampen bevatten kwik. Omdat kwik zelfs in kleine hoeveelheden giftig is, is uiterste voorzichtigheid geboden bij het reinigen van een kapotte lamp en bij het weggooien van de lamp.

Daarom is het heel veel veiliger om de oppervlaktespray van Biotec 8 te gebruiken; biologisch en veganistisch, bewezen onschadelijk voor mens, dier en milieu en het is 100% werkend om het Covid-19 virus c.q. de bacteriën te doden. Gewoon vernevelen met de Biotec 8 elektrostatische vernevelaar en eer vormt zich direct een film over en om het object dat u behandelt.

Wanneer het SARS-CoV-2-virus zich niet in een gastheer bevindt, maar in de lucht of op een oppervlak, dan begeeft het zich in een omhulsel van eiwitten. Dit dient als beschermlaag, net zoals het ruimtepak van een astronaut die het ruimtestation tijdelijk heeft verlaten. Bij gebruik van COV-X handspray wordt deze beschermlaag door de speciale mix van micro-organismen in de spray opgegeten. Hierdoor valt het virus uiteen en is daarmee direct onschadelijk gemaakt. De overgebleven restjes worden daarna ook nog door de positieve micro-organismen opgeruimd.

Bij gebruik van Biotec 8 COV-X oppervlaktespray, blijft er een actieve laag van positieve micro-organismen achter die u langdurig beschermt. Tests wijzen namelijk uit dat de hoeveelheid slechte bacteriën en ziektekiemen zelfs tot ruim 2 uur na behandeling nog met 99,285% gereduceerd worden. De kans dat u dus besmet wordt via aanraking is hiermee verwaarloosbaar.