Onbeperkt water desinfecteren. Wat is HOCl?

HOCL, of hypochlorigzuur, wordt veelal gebruikt als desinfectiemiddel vanwege de oxiderende eigenschap. Het is zeer effectief tegen bacteriën, virussen, schimmels en gisten. Daarnaast is het ook een zwak zuur, vergelijkbaar met citrusvruchten. HOCL wordt geproduceerd met een techniek die Elektrochemische Activatie (ECA) heet. In dit proces wordt een oplossing van water en zout ge-elekrolyseerd en daardoor ontstaat het desinfectiemiddel. Dit proces is erg duurzaam, er is immers alleen water, zout en stroom nodig, en de werkzame stof is erg geschikt voor mens, dier en milieu.

De meeste biologische desinfectiemiddelen, zoals op benzalkoniumchloride of chloorhexidine di-gluconaat gebaseerde oplossingen, zijn minder effectief gebleken in de strijd tegen het coronavirus (SARS-CoV-2), het Midden-Oosten Respiratoir Syndroom (MERS) coronavirus ernstig acuut respiratoir syndroom ( SARS) coronavirus, of endemische menselijke coronavirussen (HCoV). 22 studies, waarin antivirale desinfectiemiddelen werden vergeleken, toonden aan dat alternatieve desinfectiemiddelen, zoals oplossingen op basis van hypochloorzuur, deze virussen in minder dan een minuut effectief kunnen inactiveren. Met een geëlektrolyseerde watermachine in huis kunnen bedrijven onbeperkte hoeveelheden van dergelijke desinfectiemiddelen produceren.

Grootschalige toepassingen

HOCL is een bewezen ontsmettingsmiddel dat een aanzienlijk hogere bescherming biedt tegen virussen, bacteriën en ziektekiemen in vergelijking met veel andere vormen van traditionele ontsmettingsmiddelen. En dat is de reden waarom op

HOCL gebaseerde reinigings- en desinfectieprotocollen steeds vaker worden toegepast voor toepassingen in de wereld.

HOCl heeft geen gevaren met ademhalingssystemen of ogen en heeft een uniek zwakke geur die voor de meeste mensen waarneembaar is. Sommigen herkennen een spa of de oceaan, terwijl andere het ervaren als een zwakke bleekgeur.

HOCl smaakt naar zout water, is geen bleekmiddel en is onschadelijk voor de mens. Dit in tegenstelling tot bleekmiddel oftewel bleekwater, dit is natriumhypochloriet (NaCIO) opgelost in water, en is wel schadelijk voor de mens.

Vergelijkingen & feiten

Natuurlijke bronnen:

  • HOCl komt van nature voor in het immuunsysteem van alle zoogdieren.
  • Bleekmiddel (natriumhypochloriet) is een door de mens gemaakte chemische stof die nooit in de natuur is aangetroffen.

Veiligheid:

  • HOCl kiemdodende ontsmettingsmiddelen met een zeer breed spectrum zijn vrijgesteld van waarschuwingen en EHBO-etiketten.
  • Bleekmiddel als een (beperkt) kiemdodend desinfectiemiddel kent de wettelijke verplichting om meerdere waarschuwingen en veiligheidsrisico’s op haar etiketten te hebben.

Dampen:

  • HOCl heeft geen gevaren met ademhalingssystemen of ogen
  • Bleekmiddel dampen zijn gevaarlijk en veroorzaken irritatie en ernstige schade aan ademhalingssystemen en ogen.

Persoonlijke hygiëne

Als onderdeel van verbeterde hygiëneprocedures hebben veel segmenten van de economie krachtige protocollen voor persoonlijke ontsmetting ingesteld. Deze omvatten gebieden waar veel mensen samenkomen, en er is een aanzienlijk hoger risico op overdracht van virussen of bacteriën.

Deze kunnen zijn:

– Speeltuinen

– Eetgelegenheden en diners

– Sportscholen en zwembaden

– Voedsel- en productiefabrieken

– Bioscopen en sportlocaties

– Ziekenhuizen, hospices en centra voor seniorenzorg

Met een concentraat van 100 tot 200 PPM is bewezen dat desinfectiemiddelen op basis van HOCL zeer voorspelbaar en effectief zijn bij het uitschakelen van ziektekiemen en virussen op de hand en andere delen van het lichaam. Beter nog, omdat het niet-irriterend is, vormt de onbeperkte levering van antimicrobiële handwas geproduceerd door een ter plaatse HOCL-generatormachine geen risico op huiduitslag of puistjes voor schoolgaande kinderen of kwetsbare senioren.

Oppervlakte bescherming

Onderzoek wijst uit dat ziektekiemen, bacteriën en virussen, inclusief het coronavirus ” tot wel 9 dagen kunnen blijven bestaan op levenloze oppervlakken zoals metaal, glas of plastic”. Dit feit verhoogt het risico van overdracht van mens op mens, en vervolgens van mens op mens, waardoor massale uitbraken worden veroorzaakt. Experts raden aan dat een grondige desinfectie van het oppervlak de beste manier is om dergelijke uitbraken te voorkomen.

Net als alcohol is het behandelen c.q. ontsmetten met HOCL slechts een momentopname en geen duurzame handeling, er dure machines voor nodig om dit te realiseren terwijl BIOTEC 8 een snellere en meer voordelige oplossing kent die ook nog eens effectiever is, het dood SARS-COV-2 virusdeeltje onmiddellijk en de beschermingsspray vormt in combinatie met een elektrostatische vernevelaar een blijvend actieve film op en rond ieder object dat hiermee is verneveld.

BIOTEC 8, ‘S WERELDS EERSTE BIOLOGISCHE ONTSMETTINGSMIDDEL DAT MEER DAN 99,9% EFFECTIEF IS TEGEN HET SARS-COV-2 CORONAVIRUS

100% biologisch 100% beschermd 100% covid vrij

Buitenlands nieuws (Engels)