Schone lucht sticker voor horeca of winkel

Er zijn diverse oplossingen om de luchtkwaliteit naar een gezond niveau te brengen. Maar hoe weet je als gast of klant of die oplossingen ook daadwerkelijk zijn genomen? Hiervoor heeft RAYCONO een ‘schone lucht sticker’ laten maken die automatisch met een luchtdesinfectie-apparaat wordt meegeleverd.

Deze sticker, die op de deur of op het raam kan worden geplakt, biedt duidelijkheid aan iedereen of de luchtkwaliteit op orde is. Zo kunnen gasten/klanten in de toekomst zelf gaan kiezen of ze een bedrijf wel of niet gaan bezoeken.

Aanvraag door een ondernemer

Een horeca-exploitant of winkelier kan contact opnemen met Raycono om de gewenste ruimte te meten op allerhande zaken zoals fijnstof, VOS (vluchtige organische stoffen), CO2 etc.  Na de meting wordt dan in overleg gekeken hoeveel luchtdesinfectie-apparaten in principe nodig zijn om de binnenlucht schoon te houden. Raycono levert de modernste apparatuur die werkt op basis van UV-C licht en hydroxyl, veilig voor mens dier en milieu.

Niet zomaar luchtreinigen, maar binnenlucht “desinfecteren”

Raycono luchtdesinfectie apparaten, ontwikkeld door een team van wetenschappers en vervolgens getest en gecertificeerd door enkele van ‘s werelds beste immunologen, maakt gebruik van geavanceerde technologie om de binnenlucht efficiënt en snel te zuiveren. Het maakt gebruik van plasmazuivering en hydroxyltechnologie om de lucht zowel binnen als buiten het apparaat te zuiveren.

Plasmazuivering vindt plaats in het apparaat en gebruikt plasma om micro-organismen in de lucht af te breken. Het maakt gebruik van een wasbare spons om deeltjes in het apparaat op te vangen, dus het heeft geen filter dat moet worden vervangen.

Hydroxyltechnologie gebeurt buiten het apparaat. Oxiderende ionen komen vrij in de lucht en doden bacteriën in de lucht en op oppervlakken.

Hydroxyl

Dit wonderbaarlijke molecuul bestaat uit een zuurstofatoom en een waterstofatoom, waarvan het doel is om H2O-waterdampmoleculen te vormen door waterstofatomen aan te trekken of te stelen uit de omgeving, het meest voorkomende element in de natuur; water.

Alle virussen en bacteriën worden beschermd door een omhulsel van eiwit dat bestaat uit waterstofatomen. De bekende uitsteeksels van coronavirussen zijn zulke waterstofatomen en de hydroxyl-OH, dat geen onderscheid maakt tussen een waterstofatoom afkomstig van een virus van een bacterie of van een vervuilend gas, grijpt elk waterstofatoom dat zijn pad kruist in luttele nanoseconden.

Veilig voor mens, dier en milieu

We moeten de hydroxyl-radicaal in de omgeving niet verwarren met de biologische. In ons lichaam fungeren ze als inflammatoire signaalmoleculen: het zijn chemische mediatoren die door sommige immuun cellen worden geproduceerd wanneer ze bepaalde pathogenen, zoals bacteriën, tegenkomen. Deze radicalen zijn van nature aanwezig.

Hydroxyl-radicalen in de lucht kunnen ons lichaam niet binnendringen, noch dieren, insecten of planten, omdat ze tijdens de evolutie met hen samenleven. De lichaamscellen hebben veel enzymatische en niet-enzymatische mechanismen ontwikkeld om deze radicalen te inactiveren, de zogenaamde antioxidantmechanismen. Met name de huid en slijmvliezen zijn barrières geworden die radicalen kunnen neutraliseren, zodat ze lichaamsweefsels niet aantasten.

Hoewel de productie van hydroxyl-radicalen (OH·) veilig is, moeten de emissies van ozon (O3) en waterstofperoxide (H2O2) eenmaal gecontroleerd, voldoen aan alle eisen van de internationale regelgevende instanties op het gebied van gezondheid.

Het hydroxylradicaal, •OH, is de neutrale vorm van het hydroxide-ion (OH–). Hydroxylradicalen zijn uiterst reactieve diatomische moleculen. Ze zijn zo reactief dat ze organische verbindingen waarmee ze in aanraking komen, zoals schimmels, bacteriën, virussen en veel chemische VOS, onmiddellijk neutraliseren door de moleculaire verbindingen ervan te verbreken.

Net als hydroxide-ionen worden hydroxylradicalen gevormd wanneer UV-licht reageert met waterdamp (h2o). Het wateratoom (H) en de zuurstof (o2) die hierbij vrijkomen, vormen samen het hydroxylradicaal (*OH).

Hydroxylmoleculen zijn zo klein dat er 10 miljard in een regendruppel passen. Doordat ze hoogreactief zijn, leveren ze bovendien geen enkel gevaar op voor mensen, dieren en planten die er binnenshuis aan worden blootgesteld.

Voor meer informatie ga je naar www.raycono.nl