Uw bezoek aan COVID-19 vrije kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis

Mensen mogen samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging. Wel moet u 1,5 meter afstand houden tot mensen die niet uw huisgenoten zijn. Er is geen verbod op zingen. Er is regelmatig overleg met de verschillende koepels van geloofsgemeenschappen in Nederland. De koepels maken zelf afspraken over maatregelen in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en dragen deze afspraken uit naar hun achterban. Veelal sluiten de koepels aan bij de overheidsmaatregelen. 

Basisregels

Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald.

In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Wel benadrukt de werkgroep zingen dat ventilatie een belangrijk punt van aandacht blijft.

Gebruiksplan

Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten – zoals erediensten – hervat, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. Dit protocol biedt hiervoor een belangrijk handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. De situatie in iedere gemeente en elk kerkgebouw is tenslotte anders. Daarom is het gebruik van gezond verstand van even groot belang.

Voor en na de kerkdienst 

  • Aanstellen coördinatoren: Voor iedere viering dienen één (of meer) coördinator(en) te worden aangesteld. Deze coördinatoren zien toe op de maatregelen die getroffen zijn. Zij geven aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Overweeg deze personen  te geven zodat zij duidelijk herkenbaar zijn.
    Let op: er dient bij de ingang van de kerk één persoon (coördinator) te staan die mensen begroet en eventueel vraagt naar de gezondheid. Mensen met coronagerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Daarnaast is het van belang dat de coördinatoren ook duidelijk aangeven hoe een en ander werkt bij de garderobe: waar kunnen de jassen worden opgehangen, hoeveel mensen kunnen dit gelijktijdig doen, enz.
  • Voorkomen overschrijden maximaal aantal kerkgangers:Zorg ervoor dat het aantal toegestane aanwezigen niet wordt overschreden. 
  • Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw: Geef duidelijk aan welke ingangen, welke looproutes, welke uitgangen worden gebruikt. Zorg voor desinfecterende middelen bij ingang en bij toiletten. Denk na over het al dan niet gebruiken van garderobes.
  • Gebruik overige ruimtes in en rondom kerkgebouwen: In het gebruiksplan dienen ook alle overige ruimtes in en rond het kerkgebouw te worden opgenomen.
  • Hygiëne/reinigen: Besteed in het gebruiksplan afzonderlijke aandacht aan hygiëne en veiligheid: stel een reinigingsplan op voor het kerkgebouw en de nevenruimtes (door wie, hoe vaak). Bijzondere aandacht is noodzakelijk voor keukens en sanitaire voorzieningen. Wat betreft het reinigen van het kerkgebouw/de kerkzaal is het belangrijk dat wordt vastgelegd hoe de kerkzaal wordt gereinigd. Denk aan afnemen van stoelen/banken, deurklinken, lessenaar, microfoons, enz. Ook goede ventilatie is belangrijk.In het geval van het afnemen van stoelen en banken etc., is de uitkomst dat je met een VERNEVELAAR in combinatie met ‘oppervlaktespray van BIOTEC 8‘ een kerkgebouw in een handomdraai kunt ontsmetten voor aanvang van de dienst. De oppervlaktespray blijft vervolgens ruimschoots werken te ver na een dienst! Kerk- & moskeebesturen wordt aangeraden contact op te nemen met info@mediqapp.eu om te informeren naar de mogelijkheden.