Veel besmettingen bij kinderen, wat betekent dat voor advies over klassenquarantaine?

De afgelopen week zijn voor het eerst in maanden de meeste besmettingen gemeld bij kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Ook in de leeftijd van 5 tot 9 jaar zijn er relatief veel coronagevallen; volgens de laatste RIVM-cijfers zijn de twee groepen goed voor ruim 20 procent van alle besmettingen. Onder die leeftijdsgroepen wordt overigens ook veel getest.

De cijfers komen een dag na het advies van het Outbreak Management Team om basisschoolklassen vanaf 20 september niet meer in quarantaine te zetten als een leerling besmet is. Alleen leerlingen die nauw contact hadden met het besmette kind zouden thuis moeten blijven. Hoe logisch is dat, nu er relatief veel besmettingen zijn bij basisschoolkinderen?

Gaat om vaccinatiegraad

Kinderarts en OMT-lid Károly Illy, die het advies gisteren naar buiten bracht, wil meteen iets duidelijk maken: “Het gaat bij dat advies niet zozeer om kinderen die besmet kunnen raken. Het gaat er meer om dat de vaccinatiegraad van volwassenen later deze maand zo hoog is, dat je afscheid kunt nemen van een extreme maatregel als de klassenquarantaine.”

Met andere woorden: het schild rond kwetsbaren en volwassenen is dan naar verwachting zo stevig, dat een hele klas naar huis sturen volgens het OMT niet meer nodig is. “Want dat heeft ongelofelijk veel gevolgen voor kinderen, zowel voor hun onderwijs als voor hun sociale contacten.”

Het kan er wel toe leiden dat meer kinderen het coronavirus gaan krijgen en zo antistoffen gaan ontwikkelen, zegt Illy. Dat is ook wat nu te zien is in de RIVM-cijfers. “Waar we alleen niet meer zo bang voor zijn, is dat daardoor de zorg in de knel komt. Dat kinderen het virus onderling wat meer dan voorheen doorgeven, dat zij dan zo.”

Volgens het RIVM werd afgelopen week 12,5 procent van de herleidbare besmettingen opgelopen in een kinderopvang of een school. Dat is ongeveer evenveel als voor de zomervakantie. De GGD Utrecht zei in Nieuws en Co op NPO Radio 1 dat veel kinderen hun besmetting juist niet op school oplopen, maar thuis en dan positief op school komen. Van scholen als besmettingshaarden is volgens de GGD geen sprake.

Epidemie remmen niet meer zo nodig

Frits Rosendaal, epidemioloog aan het LUMC, ziet in het RIVM-overzicht zelfs een goed teken. “Je kunt zeggen: kinderen springen eruit omdat er veel minder besmettingen zijn bij ouderen die gevaccineerd zijn.” Alleen het aandeel in het totale aantal besmettingen zegt niet zoveel, en de absolute cijfers (ruim 3700 besmettingen bij 5- tot 14-jarigen) zijn volgens hem niet alarmerend.

Rosendaal deelt Illy’s standpunt dat het middel van klassenquarantaine straks erger is dan de kwaal van de pandemie. “Het was niet alleen bedoeld om te voorkomen dat kinderen besmet raakten, maar ook om hun docenten en ouders te beschermen.” Die zijn nu voldoende beschermd, zegt de epidemioloog, en kinderen worden doorgaans niet ernstig ziek van corona. “De epidemie remmen is nu gewoon niet meer zo nodig, zeker niet bij kinderen.”

Daar komt volgens Rosendaal bij dat kinderen het coronavirus op termijn toch wel gaan krijgen. Kinderen onder de 12 jaar kunnen zich niet laten vaccineren; Jaap van Dissel van het RIVM zei vorige maand dat alle ongevaccineerden vroeg of laat besmet zullen raken. Rosendaal: “Ik vind het geen gekke gedachte dat op enig moment andere aspecten voor het welzijn van kinderen de overhand krijgen.”

OMT-lid Illy wil overigens niet helemaal uitsluiten dat er nog wat verandert aan het advies voor het beëindigen van klassenquarantaine.

BRON: NOS

Wat zijn de preventie- en controlemaatregelen die op scholen moeten worden voorbereid en ingevoerd?

Er zijn verschillende acties en vereisten die moeten worden herzien en ingevoerd om de introductie en verspreiding van COVID-19 op scholen en in de gemeenschap te voorkomen; en om de veiligheid van kinderen en schoolpersoneel op school te waarborgen. Er moeten speciale voorzieningen worden overwogen voor de ontwikkeling van jonge kinderen, instellingen voor hoger onderwijs, residentiële scholen of gespecialiseerde instellingen.

Maatregelen op communautair niveau: vroege detectie, tests, contactopsporing en quarantaine van contacten uitvoeren; clusters onderzoeken; zorgen voor fysieke afstand, hand- en hygiënepraktijken en aan de leeftijd aangepast maskergebruik; kwetsbare groepen afschermen. Door de gemeenschap geleide initiatieven, zoals het aanpakken van misleidende geruchten, spelen ook een belangrijke rol bij het verminderen van het infectierisico.

Hygiëne en dagelijkse praktijken op school- en klaslokaalniveau: Er moeten fysieke afstanden van ten minste 1 meter tussen personen zijn, inclusief afstand van bureaus, frequente hand- en ademhalingshygiëne, aangepast maskergebruik, ventilatie en milieu reiniging maatregelen om blootstelling te beperken. Scholen moeten personeel en studenten voorlichten over COVID-19-preventiemaatregelen, een schema ontwikkelen voor dagelijkse reiniging en desinfectie van de schoolomgeving, faciliteiten en oppervlakken die vaak worden aangeraakt, en zorgen voor de beschikbaarheid van voorzieningen voor handhygiëne en nationale/lokale richtlijnen voor het gebruik van maskers.

Dagelijks moeten alle lokalen worden vernevelt met het CoV-X, het 100% biologische ontsmettingsmiddel dat NIET GIFTIG is en GÉÉN chemicaliën en/of alcohol bevat. Doe dit voor aanvang van de les en in de middagpauze en de tafeltjes en stoeltjes zijn gedurende de schooluren volledig vrij van slechte bacteriën en dus ook van COVID-19.

De positief geladen spuitdruppels worden aangetrokken door negatief geladen objecten, waardoor een 360 graden omhullend effect op het beoogde oppervlak ontstaat.

A. Positief geladen desinfectiemiddel hecht zich aan oppervlakken

B. ​Ontsmettingsmiddel bereikt en bedekt rond de oppervlakken

C. ​Oppervlakken zijn gelijkmatig bedekt met desinfectiemiddel

Buitenlands nieuws (Engels)