Veerkrachtige en gezonde steden bouwen

Ruim de helft van de wereldbevolking woont al in steden. Tegen 2050 zal dat aandeel naar verwachting stijgen tot bijna 70%. Op Wereldstedendag 2021 zien we hoe deze snelle stedelijke groei zowel uitdagingen als kansen biedt.

De klimaat- en COVID-19-crises hebben bestaande sociale onrechtvaardigheden en kwetsbaarheden in onze gemeenschappen en onze gezondheidsstelsels, vooral in steden, verergerd.

Ontoereikende huisvesting en vervoer, slechte sanitaire voorzieningen en afvalbeheer en luchtkwaliteit die niet voldoet aan de WHO-richtlijnen zijn nog steeds grote problemen in veel steden. Het gebrek aan ruimte voor veilig wandelen, fietsen en actief leven maakt steden ook tot epicentra van de niet-overdraagbare ziekten-epidemie en aanjagers van klimaatverandering.

Maar de WHO heeft steden snel en innovatief zien reageren om de uitdagingen van COVID-19 aan te pakken en burgers te beschermen tegen het virus, onder meer door de manier waarop mensen reizen aan te passen, voedselzekerheid en -veiligheid te handhaven en ouderen en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen te beschermen.

Tijdens de pandemie hebben veel steden bestaande netwerken en partnerschappen met gemeenschappen versterkt om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van mensen, terwijl ze de multisectorale samenwerking en het sterke leiderschap van de gezondheidssector versterken.

De WHO heeft steden ondersteund bij het opzetten en vormgeven van dit beleid en deze acties. De organisatie wil ervoor zorgen dat deze vooruitgang zich voortzet, zodat steden beter voorbereid zijn op toekomstige gezondheidsproblemen.

Steden met een sterke focus op openbaar vervoer, toegang tot blauwe en groene ruimtes en waar mensen gemakkelijk kunnen rondlopen, zullen toegankelijker zijn, meer gelijke toegang tot goederen en diensten bieden en zorgen voor een gezondere leefomgeving.

Markten voor stadsboeren – die consumenten in contact brengen met lokale producenten van verse groenten en fruit – bleken ziekten te voorkomen en de gezondheid te bevorderen, het sociale welzijn te verbeteren en tegelijkertijd klimaatverandering en aantasting van het milieu aan te pakken. Ze hebben bewoners ook geholpen om te gaan met de effecten van volksgezondheidsmaatregelen, zoals COVID-19-lockdowns.

Hoe ziet het bouwen van stedelijke veerkracht eruit?

Overheden moeten overwegingen op het gebied van gezondheid, paraatheid bij noodsituaties, rechtvaardigheid en natuur integreren in beleid en interventies op het gebied van stedelijke en regionale planning, ook in de economische impact en kosten-batenanalyses.

Ze moeten beleid en interventies op het gebied van landgebruik bevorderen die diverse, compacte, groene en goed verbonden steden opleveren, en zorgen voor duurzame financiering en middelen voor het realiseren van gezonde stedelijke omgevingen voor zowel mens als natuur. Als prioriteit moeten zij zich – op het hoogste regeringsniveau in alle lidstaten – ook voorbereiden op gezondheidsproblemen in steden en stedelijke omgevingen.

Daar hoort zeker ook kleurgecodeerd schoonmaken bij

De schoonmaakmiddelen van Biotec 8 zijn leverbaar in verschillende kleuren. Hierdoor kunt u uw werkplek in kleurzones opdelen, om zo meer controle uit te oefenen op de hygiëne binnen het bedrijf. Door de schoonmaakartikelen met verschillende kleuren apart van elkaar te houden worden onder andere kruisbesmetting en de overdracht van micro-organismen en bacteriën voorkomen. Bovendien is een kleursysteem makkelijk en universeel te begrijpen, geheel conform de HACCP-kleurcodes. Echter wat betreft kleurencodering voor reinigingsmiddelen valt te zeggen dat er helaas nog geen wettelijke kleurcodering is voor reinigingsmiddelen.Buitenlands nieuws (Engels)