Wat is het verschil tussen ventileren en luchten?

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht in huis. Luchten is het wijd openzetten van de ramen en deuren die in contact staan met de buitenlucht. Beide zijn noodzakelijk voor een gezond binnenmilieu in huis.

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. Met andere woorden: je laat de vervuilde binnenlucht naar buiten stromen en vervangt ze door minder verontreinigde buitenlucht. Door op een goede, continue manier te ventileren, verbeter je de kwaliteit van het binnenmilieu er sterk op en bescherm je en verbeter je je gezondheid!

Luchten is het wijd openzetten van de ramen en deuren die in contact staan met de buitenlucht. Zo creëer je een korte, maar grote ‘frisse’ luchtstroom.

Aan wat word je blootgesteld bij slechte ventilatie of verluchting?

De luchtkwaliteit van een woning wordt bepaald door verschillende factoren zoals de leefgewoontes van de bewoners zelf, de constructie van de woning en de gebruikte bouw- en inrichtingsmaterialen of een combinatie van bovenstaande factoren.

Enkele voorbeelden van mogelijke problemen:

 • Overtollig vocht dat opstapelt in de woning kan aanleiding geven tot schimmelvorming.
 • Huisdieren kunnen zorgen voor verhoogde hoeveelheden huisstofmijt.
 • Roken brengt heel veel ongezonde stoffen in de lucht.
 • Een slecht werkende of onderhouden geiser brengt verbrandingsproducten zoals CO in de lucht.
 • Vluchtige organische stoffen kunnen vrijkomen uit (bouw)materialen.
 • Mensen en huisdieren geven vocht, koolstofdioxide (CO2) en lichaamsgeur af.

Hoe best ventileren en verluchten?

De manier waarop je een kamer het best ventileert en verlucht, hangt sterk af van de omstandigheden (de grootte van de ruimte, waarvoor wordt de ruimte gebruikt, het aantal personen in de ruimte, de mogelijkheden om te ventileren).  Enkele concrete aandachtspunten bij ventileren en verluchten:

 • Ventileer continu, bijvoorbeeld via een ventilatiesysteem, ventilatieroosters of ramen op een kier.
 • Verluchting en ventilatie zijn beide nodig! Alleen verluchten is niet genoeg. Na een half uur is de frisse lucht verdwenen en krijg je weer ophoping van vocht en vervuilende stoffen.

Ventileren

 • Gebruik ventilatieopeningen in de woning waarvoor ze bedoeld zijn en sluit ze niet af.
 • Maak ventilatieroosters regelmatig schoon – maak ze open en verwijder stof en vuil.
 • Gebruik bestaande ventilatiesystemen correct. Ventilatiesystemen zijn zo ontworpen en ingesteld om een ruimte/ gebouw optimaal te ventileren. Doe je dit niet volgens de voorschriften van de installateur, dan kan de binnenmilieukwaliteit slechter worden.
 • Onderhoud ventilatiesystemen: een slecht werkend systeem kan de lucht in je woning slechter maken in plaats van beter.

Luchten

 • Na vocht producerende activiteiten als douchen en koken, bij veel volk of na langdurig verblijf in een ongeventileerde ruimte, bijvoorbeeld na het slapen.
 • Na en tijdens gebruik van nieuwe materialen in de woning zoals verf, vezelplaten en meubels
 • Zet de verwarming laag of af tijdens het verluchten.
 • Ventileer en lucht ook in de winter, maar laat het niet te koud worden. Probeer minstens 15°C aan te houden om condensatie te vermijden.
Bron: Vlaams instituut gezond leven