Zelf luchtkwaliteit meten, kan dat?

Bent u benieuwd of u in een gezonde woning leeft? Er zijn verschillende manieren om daarachter te komen. Een daarvan is zelf luchtkwaliteit in uw woning te meten. Hoe betrouwbaar, makkelijk en zinvol is dat? 

Of u zich fijn voelt in uw woning, valt of staat met de kwaliteit van het binnenklimaat. Een belangrijk onderdeel van het binnenklimaat is de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit wordt bepaald door fijnstof, vocht, temperatuur, Koolstofdioxide en het gebruik van bepaalde middelen. Als de luchtkwaliteit niet goed is, kunt u last krijgen van gezondheidsklachten zoals:

 • Hoofdpijn
 • Klachten als gevolg van droge lucht zoals, droge ogen, keelpijn of jeukerige huid
 • Een constant grieperig gevoel
 • Benauwdheid
 • Concentratieproblemen

Hoe meet ik de luchtkwaliteit in huis?

De luchtkwaliteit in huis kun je zelf meten met apparaten en sensoren. Hier zijn veel verschillende soorten van. Zo kun je voor vocht en elke vervuilende stof een los apparaat kopen. Daarnaast zijn er apparaten die een combinatie van vocht en vervuilende stoffen kunnen meten. Hoe je de informatie kunt aflezen verschilt per apparaat. Soms kun je deze van het apparaat zelf aflezen en soms kan dit via een app op je smartphone of tablet. Hier volgt een overzicht van de verschillende soorten apparaten om de luchtkwaliteit te meten:

 • Hygrometers, hygrostaten en vochtmeters. Deze geven de luchtvochtigheid weer.
 • CO-meters
 • CO2-meters
 • Fijnstofmeters
 • Ozonmeters
 • Rookmelders. Vanaf 1 juni 2022 verplicht op iedere verdieping!

Waar plaats ik een meetapparaat?

Door een luchtkwaliteitsmeter op verschillende plekken in huis te plaatsen, kun je erachter komen wat de luchtkwaliteit in een specifieke ruimte is. Het is dan wel belangrijk dat je stilstaat bij waar je deze apparaten precies plaatst. Zo zul je geen accurate meting krijgen als je de meter naast een deur of raam plaatst die vaak wordt geopend. Ook moet je rekening houden met de afstand van de meter tot de bron van de vervuiling. De hoeveelheid uitstoot van deze bron speelt natuurlijk ook een rol.

Plaats dus een meter in zoveel mogelijk ruimtes in huis, maar zet deze niet direct naast de bron of ramen en deuren.

Luchtkwaliteit meten

Er zijn verschillende meters op de markt waarmee je de luchtkwaliteit kunt meten. Deze apparaten zijn zowel voor professionals als particulieren beschikbaar.

Voor een gedegen meting zijn temperatuurluchtvochtigheid en CO2 zijn de belangrijkste variabelen om te meten. Hierbij adviseren we de volgende waardes:

 • Temperatuur: 19-21 graden
 • Luchtvochtigheid: 40-60%
 • CO2: Max. 800 PPM (= parts per million)

Voor een meer uitgebreide meting kun je ook het zuurstofgehalte, de fijnstof en andere vluchtige stoffen (zoals dampen van verven, schoonmaakmiddelen en brandstoffen) meten.

CO2 meting is belangrijk

Maak je geen gebruik van een CO2 meter en is sprake van onvoldoende ventilatie dan kunnen er concentratieproblemen ontstaan. Daardoor kunnen de leerprestaties verslechteren en bovendien gaat dit nadrukkelijk ten koste van de productiviteit. Bovendien kunnen er als gevolg van te weinig ventilatie gezindheidsklachten ontstaan in de vorm van hoofdpijn en klachten aan de ogen, de neus en de luchtwegen. Dit leidt tot een hoger ziekteverzuim en een verergering van allergieën. Ook astmatische klachten zijn dan eerder aan de orde. Bovendien kunnen mensen die lijden aan Alzheimer en dementie gedragsproblemen krijgen als ze zich in een ruimte bevinden die te weinig geventileerd wordt.

Ventileren is en blijft een must!

Meten is één ding, maar het probleem dient ook opgelost te worden en met CO2 doe je dit door voldoende te ventileren. Als aanvulling op een goede ventilatie kan je efficiënt gebruik maken van luchtdesinfectie apparatuur zoals QAPP – Quality Air Products. De apparatuur van QAPP filtert vrijwel alle vervelende stoffen uit de binnenlucht zoals VOS/TVOC, pollen, fijnstof en virusdeeltjes.

GEZONDE LUCHT VOOR IEDEREEN!