Duurzame reiniging

Schoonmaak- en hygiëneproducten en -diensten zijn essentieel voor de samenleving en het is ons streven om op een verantwoorde manier projecten met impact te realiseren en duurzame productie, ontwerp en consumptie te bevorderen.

Door samen te werken om de waterkwaliteit aan te pakken door middel van chemische veiligheid, onze ecologische voetafdruk te verkleinen en de circulaire economie te omarmen,  willen we een rolmodelindustrie zijn.

Bijdragen aan de EU-agenda

MediQapp B.V. geeft prioriteit aan proactief engagement met EU-beleidsmakers, om bij te dragen aan een coherent wetgevingsproces dat innovatie, duurzame ontwikkeling en een circulaire economie bevordert, om de volledige voordelen van een interne markt te realiseren en ervoor te zorgen dat onze industrie kan concurreren en bloeien. Op het gebied van duurzame ontwikkeling sluit ons werk nauw aan bij verschillende EU-initiatieven met betrekking tot de EUROPE 2020-strategie en de discussienota van de Europese Commissie Naar een duurzaam Europa 2030 over slimme, duurzame en inclusieve groei.

Stappenplan voor hulpbronnenefficiëntie in de EU

De visie van de routekaart voor hulpbronnenefficiëntie is dat tegen 2050 de economie van de EU zal zijn gegroeid op een manier die de hulpbronnenbeperkingen en planetaire grenzen respecteert, en zo bijdraagt aan de wereldwijde economische transformatie. De economie zal concurrerend en inclusief zijn en een hoge levensstandaard bieden met veel lagere milieueffecten. Alle hulpbronnen worden duurzaam beheerd, van grondstoffen tot energie, water, lucht, land en bodem.

 Markt voor groene producten

In 2013 lanceerde de Europese Commissie het initiatief voor de interne markt voor groene producten (SMGP), dat essentieel is om de duurzame productie en consumptie in heel Europa verder te stimuleren. Het initiatief beoogt de ontwikkeling van een ecologische voetafdruk voor producten en organisaties.

Vrijwillige duurzaamheidsinitiatieven voor de industrie stimuleren

Het initiatief nemen op het gebied van vrijwillige duurzaamheidsinitiatieven is een van de belangrijkste troeven van deze industrie in Europa. Deze initiatieven, gecreëerd en aangestuurd door Biotec 8, bevordert de duurzaamheid, veiligheid en veilig gebruik van schoonmaak- en hygiëneproducten thuis en buitenshuis, en zorgen voor aanzienlijke besparingen in elke fase van de levenscyclus.

Handvest voor duurzaam schoonmaken

Het handvest voor duurzaam reinigen is het vlaggenschip vrijwillige duurzaamheidsinitiatief van de Europese schoonmaak- en onderhoudsproductenindustrie. Het doel is om de hele industrie aan te moedigen om continu te verbeteren op het gebied van duurzaamheid en ook om consumenten aan te moedigen om duurzamere manieren te gebruiken om hun was, schoonmaak en huishoudelijk onderhoud te doen.

Het Handvest is een op levenscyclusanalyse (LCA) gebaseerd raamwerk. Het bevordert en faciliteert een gemeenschappelijke industriële benadering van duurzaamheidspraktijken en rapportage. Een breed scala aan activiteiten en initiatieven komt aan bod, variërend van de veiligheid van chemicaliën en producten voor mens en milieu tot eco-efficiëntie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, gezondheid en veiligheid op het werk, gebruik van hulpbronnen en consumenteninformatie.

Het oorspronkelijke handvest werd in 2005 gelanceerd in alle EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Zwitserland en bestrijkt alle productcategorieën van de zeep-, wasmiddelen- en onderhoudsproductenindustrie, zowel in de huishoudelijke als de industriële en institutionele sector.

Het staat open voor alle bedrijven of ze zeep, wasmiddelen, onderhoudsproducten of reinigingssystemen produceren, distribueren of op de markt brengen. Het is zowel relevant voor productiebedrijven die producten rechtstreeks op de markt brengen als voor detailhandelaren en distributeurs die het Handvest willen toepassen op huismerkproducten.

ER IS ECHTER SLECHTS ÉÉN MERK VOLLEDIG 100% BIOLOGISCH & VEGANISTISCH:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenlands nieuws (Engels)