Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) – S.aureus and MRSA

Meer schoonmaken, minder desinfecteren

Momenteel worden er veel protocollen gemaakt inzake infectiepreventie m.b.t. de huishoudelijke dienst.   In deze protocollen staat hoe je een besmette ruimte moet ontsmetten, maar vaak staat niets over het voorkomen van de verspreiding vermeld. Het is voor de medewerker vaak niet helemaal duidelijk dat dit protocol bedoeld is voor besmette ruimten waar een uitbraak of besmetting heeft plaatsgevonden. Deze protocollen zijn niet bedoeld voor de dagelijkse, reguliere reiniging en desinfectie. Schoonmaken is belangrijk om verspreiding van het virus te voorkomen. Preventie begint bij de schoonmaak. Hiervoor is alles desinfecteren echt te veel van het goede en is vaker schoonmaken (ziektekiemen verwijderen) het beste advies.

In Europa worden elk jaar meer dan 4 miljoen mensen getroffen door zorg gerelateerde infecties. Met jaarlijks 37.000 doden tot gevolg. En dat is niet het enige. Cliënten lijden onder infecties. Bovendien brengen infecties hoge kosten met zich mee. Genoeg redenen om extra aandacht te besteden aan infectiepreventie.

Wat is infectiepreventie?

Infectiepreventie is het voorkomen van verspreiding van infecties, ofwel infectieziektebestrijding. Infectiepreventie en hygiënisch werken in de zorg gaan hand in hand. Dat is noodzakelijk, want infecties in de zorg hebben grote gevolgen voor een zorginstelling. Denk aan extra lijden door cliënten en een langer verblijf in zorginstellingen. Maar ook aan langdurig ziekteverzuim onder het personeel, resistentie van ziekteverwekkers door het gebruik van antibiotica en hoge kosten voor instellingen.

Infecties voorkomen met infectiepreventie

Infectiepreventie specialisten komen dagelijks in zorginstellingen. Zij lopen mee met zorgprofessionals en adviseren hen hoe ze cliënten de beste zorg kunnen bieden. Als we kijken naar hygiënisch werken in de zorg, zien zij veel dingen goed gaan, maar zij zien ook dingen die beter kunnen.

Dat zit ‘m in kleine dingen. Zoals het dragen van de verkeerde handschoenen bij zorghandelingen of het niet op de juiste manier aan- en uitrekken van beschermende kleding. Hierdoor is er een grote kans op overdracht van ziekteverwekkers: het begin van een infectie.

Maar tevens de algehele hygiëne zoals het goed schoonmaken van ruimtes en oppervlakken.

Het belang van een goede hygiëne

Door hygiënisch te werken kun je voorkomen dat ziekteverwekkers die infecties veroorzaken worden overgedragen. Het is belangrijk dat iedereen goed weet hoe infectieziekten worden overgebracht en wat je hiertegen kunt doen. De kans op het overdragen van ziekteverwekkers wordt kleiner bij het goed toepassen van hygiëne op jouw werkplek.

Een veilige werkplek begint bij de juiste basishygiëne. Hieronder vallen een goede handhygiëne en een goede persoonlijke hygiëne.

Desinfecteer alleen bij besmetting

Velen weten het verschil niet tussen reinigen (het verwijderen van ziektekiemen door bijv. afnemen) en desinfecteren (het doden van ziektekiemen). Medewerkers van de facilitaire dienst krijgen opdracht om alle deurklinken, contactpunten en oppervlakten etc. iedere keer te desinfecteren.

Of medewerkers gaan zelf desinfecteren in plaats van afnemen, tenminste, dat dénken ze. Want hier wordt namelijk van alles voor gebruikt: van Dettol tot chloor voor de consumentenmarkt, tot desinfectiedoekjes. Ook wordt de methode niet goed toegepast of de inwerktijd niet in acht genomen. Met als gevolg dat er én niet goed wordt gereinigd én ook niet goed gedesinfecteerd!

Bewezen is dat BIOTEC 8 het beste en tevens langdurig reinigt!

Het advies is om niet preventief te desinfecteren. De redenen daarvoor zijn:

 1. De desinfectiemiddelen raken op met als gevolg dat er geen desinfectans meer is als het wél echt nodig is, als er echt een besmetting is.
 2. Creëren van schijnveiligheid. Afnemen met een desinfectiemiddel werkt niet, zeker niet bij een virus. Om een virus te doden moet een desinfectiemiddel minimaal een minuut inwerken, bij gebruik van een chlooroplossing is dit zelfs 5 minuten. Door te reinigen met een desinfectiemiddel doodt je dus nooit alles omdat de inwerktijd niet in acht wordt genomen.
 3. Creëren van resistentie.

Let op: Dit betreft enkel de dagelijkse, reguliere schoonmaak. Deze wordt nu overal in frequentie verhoogd, ter voorkoming van verspreiding via de omgeving. Bij een besmetting wordt er een ander protocol toegepast en is desinfecteren natuurlijk wel noodzakelijk.

Kortom: veelvuldig reinigen is het advies

Het advies is om voorwerpen die vaak worden aangeraakt, zeker door meerdere mensen, vaker en hygiënischer te reinigen dan anders, het liefst door verneveling met COV-X.

Dat geldt onder meer voor:

 • Kranen
 • WC-bril en doorspoelknop
 • Sanitair
 • Lichtknoppen en liftschakelaars
 • Deurknoppen en -klinken (ook bijvoorbeeld van de koelkast)
 • Koffiezetapparaten
 • Trapleuningen
 • (Eet)tafels en werkoppervlaktes
 • Het aanrecht
 • Deurbellen
 • (Mobiele) telefoons en touch-screens
 • Toetsenborden en computermuizen