Fijnstof dat vrijkomt bij het koken

Bakluchten die vrijkomen bij het koken zijn lang vooral gezien als een geurprobleem. Echter, in deze baklucht bevinden zich ook deeltjes kleiner dan 1 µm die een bijdrage vormen aan PM2,5 dat ook wel bekend staat als ‘fijnstof’. Uit veldonderzoek van TNO in 9 woningen blijkt dat in woningen de concentratie fijnstof gedurende enkele uren na het koken veel hoger kan zijn dan de buitenconcentratie.

In het algemeen blijkt het braden van vlees en het wokken van groenten de meeste fijnstof te genereren. Bij voorkeur worden de kookdampen direct afgevangen door een afzuigkap. Uit experimenten in het TNO-laboratorium volgt dat voor een goede afzuiging minimaal een capaciteit van 300 m3/uur nodig is tijdens het koken. In een aantal huizen die we bemeten hebben, was de afzuigcapaciteit slechts 40 m3/uur. De bouwregelgeving gaat uit van 75 m3/uur.

90 % Van de blootstelling aan ultrafijnstof vindt binnen plaats

Blootstelling aan luchtverontreiniging in huis draagt voor een belangrijk deel bij aan de totale blootstelling, bleek uit een ander TNO-experiment (ism IRAS, Universiteit Utrecht en AiREAS) waarbij personen gedurende hun hun reguliere dagelijkse bezigheden zijn gevolgd.

Twaalf Eindhovenaren werden 5 dagen uitgerust met een rugzakje met daarin draagbare sensoren die elke minuut de concentratie ultrafijnstof maten en een GPS op basis waarvan de locatie en activiteit (lopen, fietsen, gemotoriseerd vervoer, stationair) bepaald is. Deze mensen brachten meer dan 90% van hun tijd binnen door waarvan 80% in hun eigen huis.

Ondanks dat de hoogste concentraties zijn gevonden bij bewegen in het verkeer (fietsen en gemotoriseerd) vond ongeveer 90% van de totale blootstelling binnen plaats door de vele tijd die hier doorgebracht werd. Het achtergrondniveau binnen leverde het grootste aandeel aan de totale blootstelling en wordt waarschijnlijk voor het grootste deel veroorzaakt door bronnen buiten, zoals industrie en verkeer.

Echter, opvallend was dat een kwart tot een derde van de totale blootstelling aan ultrafijnstof (deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer) plaatsvond in maar enkele procenten van de tijd.

Deze pieken vonden binnen met name plaats tijdens en net na het eten en worden waarschijnlijk veroorzaakt door koken. Ook bleek dat pieken binnen veel langer bleven hangen dan pieken buiten, die vooral voorkwamen tijdens de spits. Uit onderzoek door het Lawrence Berkeley Lab blijkt dat fijnstof het belangrijkste risico voor de gezondheid van de binnenlucht vormt (Logue, 2012).

R A Y C O N O luchtreinigers zijn gebaseerd op HYDROXYL TECHNOLOGIE en halen al het fijnstof uit de lucht (zie afbeelding). De RC-300 heeft een zg. PM-meter die aangeeft hoeveel fijnstof er op dat moment in de lucht zit.

Wat zijn de gezondheidseffecten van fijnstof?

Fijnstof is een complexe mix van vaste en vloeibare deeltjes in de lucht. Deze deeltjes variëren in grootte, vorm en chemische samenstelling. Deeltjes kleiner dan 10 micrometer kunnen worden ingeademd. Uit wetenschappelijk onderzoek naar fijnstof in de buitenlucht blijkt dat blootstelling schade aan de longen en hart en vaten kan veroorzaken.

Maar ook irritatie van oog, neus en keel, verergering van en/of versnelde dood door hart- en vaatziekten. De effecten zijn afhankelijk van de chemische samenstelling en deeltjesgrootte. Ondanks dat de blootstelling binnen in belangrijke mate bijdraagt aan de totale blootstelling is er minder bekend over de gezondheidseffecten van fijnstof uit bronnen in het binnenmilieu.

De resultaten van beide veldstudies ondersteunen de veronderstelling dat de blootstelling tijdens koken zeer sterk verhoogd kan zijn. De resultaten laten ook zien dat koken bijdraagt aan de totale blootstelling aan fijnstof.

Helpt ventileren of luchten?

Vroeger, toen er nog veel gesloten keukens waren, was luchten door een raampje in de keuken open te zetten een goede methode. Lastig is dat we steeds meer naar open keukens gaan waardoor je niet alleen de lucht in de keuken maar ook in de woonkamer moet verversen.

Om het fijnstof veroorzaakt door koken en andere binnenhuis bronnen voor 95% te verwijderen moet je driemaal het volume van de woonkamer/keuken verversen wat in de winter veel energie kost. Beter is het om tijdens het koken direct alles af te zuigen.

Recirculeren of direct naar buiten?

In Nederland is op dit moment ongeveer de helft van iedere verkochte afzuigkap een recirculatiekap. Het idee van recirculatiekappen is dat kookgeuren in een koolfilter of met behulp van een plasmafilter worden afgevangen.

Voordeel van recirculatiekappen is dat geen kanaal naar buiten hoeft te worden aangelegd. Nadeel is dat de filters die we tot nu toe testten slechts beperkt PM2,5 fijnstof afvangen. Bij koken op gas worden met koolfilters verbrandingsgassen zoals NO2 ook slechts beperkt afgevangen. Om deze redenen wordt recirculatie, zeker bij koken op gas, afgeraden.

Aanbevolen wordt om de kookdampen direct naar buiten af te voeren met een afzuigkap van voldoende capaciteit van minimaal 300m3/uur. Indien dit echt niet mogelijk is, bijvoorbeeld in een bestaande situatie, dan verdient inductief koken de voorkeur omdat hierbij geen verbrandingsgassen ontstaan. Het is bovendien belangrijk om dan tijdens en na het koken extra te ventileren.

Luchtreiniger

Zomaar een luchtreiniger volstaat niet. Als je er al een aanschaft dan moet deze ook 100% fijnstof opnemen, wat niet per definitie bij alle luchtreinigers het geval is. Let er daarom ook op of u een gekwalificeerd apparaat aanschaft voor thuis, winkel, kapsalon, behandel- & wachtkamer of kantoor. De toepassingen zijn legio en belangrijker dan de meeste mensen over het algemeen denken.

www.Raycono.nl