Fijnstof en roet als maat voor gezondheidseffecten

Tot nu toe wordt voor handhaving vooral naar stikstofdioxide en fijnstof (PM10) gekeken, omdat daar normen voor bestaan die in Nederland worden overschreden. Toch is luchtverontreiniging ook schadelijk als de concentraties stikstofdioxiden en fijnstof onder de normen liggen.

Voor gezondheidseffecten wordt momenteel vaak naar stoffen als roet en de fijne fractie van fijnstof (PM2,5) gekeken. Roet wordt vooral door verkeer uitgestoten. Voor elke 0,5 microgram roet per kubieke meter lucht extra waar mensen langdurig bloot aan staan leven zij gemiddeld drie maanden korter. De kleine fractie van fijnstof (PM2,5) wordt vaak als algemene indicator gebruikt voor alle gezondheidseffecten die met fijnstof zijn geassocieerd.

bron: EPA/USA

Grootte stofdeeltjes

  • Fijnstof (PM10): kleiner dan 10 micrometer.
  • De kleine fractie van fijnstof (PM2,5): kleiner dan 2,5 micrometer.
  • De kleinste stofdeeltjes, ofwel ultrafijnstof (UFP): kleiner dan 0,1 micrometer.
  • Roet ontstaat als ultrafijnstof samenklontert. Het maakt deel uit van PM2,5.

Roetconcentraties in Nederland

Langs grote wegen en in stadscentra zijn de roetconcentraties hoog. De gedetailleerde landelijke roetkaart voor Nederland lijkt dan ook sterk op de wegenkaart. De steden vallen duidelijk op.

In de kaart voor PM2,5 zijn de steden en wegen minder prominent zichtbaar dan in de roetkaart. Verschillende gebieden met veel intensieve veehouderij, bron van veel fijnstof, zijn daarentegen duidelijk aanwezig.

Niet zomaar luchtreinigen, maar binnenlucht “desinfecteren”

De realiteit is dat gifstoffen, allergenen, virussen en bacteriën in de lucht rondzweven wanneer je binnenshuis bent. Die onzuiverheden kunnen niet alleen uw comfort beïnvloeden, maar ook uw gezondheid.

Vooral tijdens de koudere maanden vormen geforceerde hitte en gerecyclede lucht gezondheidsrisico’s als ze ongefilterd zijn.

De AS622 van MediQapp, ontwikkeld door een team van wetenschappers en vervolgens getest en gecertificeerd door enkele van ‘s werelds beste immunologen, maakt gebruik van geavanceerde technologie om de binnenlucht efficiënt en snel te zuiveren. Het maakt gebruik van plasmazuivering en hydroxyl-technologie om de lucht zowel binnen als buiten het apparaat te zuiveren.

Plasmazuivering vindt plaats in het apparaat en gebruikt plasma om micro-organismen in de lucht af te breken. Het maakt gebruik van een wasbare spons om deeltjes in het apparaat op te vangen, dus het heeft geen filter dat moet worden vervangen.

Hydroxyl-technologie gebeurt buiten het apparaat. Oxiderende ionen komen vrij in de lucht en doden bacteriën in de lucht en op oppervlakken.