Luchtdesinfectie voor scholen, BSO’s en kinderdagverblijven!

Om de lucht op school of het kinderdagverblijf schoon te houden is het zaak goed te ventileren waardoor de luchtvochtigheid alsmede de CO2-waarden op een acceptabel niveau blijven. Daarnaast dient een luchtreiniger geïnstalleerd te worden die schadelijke verontreinigingen als fijnstof, bacteriën en virussen tegengaat.

Meer en meer kinderen hebben last van astma of een allergie. Hun nog jonge en niet volledig ontwikkelde immuunsysteem is niet bestand tegen de mate van vervuiling waar ze dagelijks aan blootgesteld worden. Door de vervuilde binnenlucht en de vaak slechte ventilatie, zijn scholen en kinderdagverblijven de perfecte plaats voor het verspreiden van virussen en bacteriën. Met de QAPP luchtdesinfectie apparaten beschermt u kinderen tegen een ongezonde omgeving en vermindert u het risico op allergie en astma.

Pak die ventilatie nu aan

Naast alle eerder getroffen maatregelen is de maatwerkregeling, het vervolg op de SUViS-regeling, bedoeld om schoollocaties met de meest urgente ventilatieproblemen aan te pakken. Hiervoor is €140 miljoen beschikbaar. Schoolbesturen kunnen via deze regeling maximaal 60% financiering vanuit het Rijk aanvragen. De afgelopen tijd hebben veel scholen en gemeenten al werk gemaakt van het verbeteren van ventilatie met de eerdere SUViS-regeling.

Het kabinet heeft in totaal € 360 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Hiervan is nu bijna € 200 miljoen beschikbaar via de SUVIS-regeling. De overige € 160 miljoen is gereserveerd voor 2022 en 2023. Hiervan wordt € 20 miljoen ingezet voor experts in zogenaamde hulpteams en de aanschaf van CO2-meters.  Voor de overige €140 miljoen is een Maatwerkregeling ventilatie op scholen geopend.

Met alleen ventileren ben je er niet

Veel scholen, BSO’s en kinderopvangcentra hebben niet de middelen voor kostbare ventilatiesystemen. Toch kun je in elke ruimte voordelig en eenvoudig een gezond binnenklimaat creëren met een luchtdesinfectie-apparaat van QAPP AIR PRODUCTS.

Qapp luchtdesinfectie apparaten, ontwikkeld door een team van wetenschappers en vervolgens getest en gecertificeerd door enkele van ‘s werelds beste immunologen, maakt gebruik van geavanceerde technologie om de binnenlucht efficiënt en snel te zuiveren. Het maakt gebruik van plasmazuivering en anions om de lucht zowel binnen als buiten het apparaat te zuiveren.

Plasmazuivering vindt plaats in het apparaat en gebruikt plasma om micro-organismen in de lucht af te breken. Het maakt gebruik van een wasbare spons om deeltjes in het apparaat op te vangen, dus het heeft geen filter dat moet worden vervangen.

De anions technologie gebeurt buiten het apparaat. Oxiderende ionen komen vrij in de lucht en doden bacteriën in de lucht en op oppervlakken.

Prijsaanvraag voor scholen, BSO’s en kinderopvangcentra

Indien u geïnteresseerd bent om de binnenlucht te desinfecteren en een gezonde omgeving te creëren voor iedereen in het gebouw, dan kunt u contact opnemen met de leverancier van deze luchtdesinfectie-apparaten middels dit formulier: klik hier!