Viridi Air – Ruimtecertificatie op schone lucht

Bij Viridi Air is het zaak om zoveel mogelijk bedrijven in beweging te krijgen om bij te dragen aan schone binnenlucht en/of minder uitstoot in de buitenlucht voor personeel, klanten of maatschappij.

Om dat te bereiken is Viridi Air enerzijds regelmatig in gesprek met overheden, wetenschap, brancheorganisaties en lobbygroepen voor meer bewustwording, investeringsbereidheid en regelgeving inzake binnen- en buitenlucht, Anderzijds plant Viridi Air namens bedrijven c.q. partners, luchtzuiverende filterstroken bestaande uit unieke boom-/haagsoorten en creëert hiermee schone lucht. Bovendien is het goed voor het klimaat.

Door het planten van luchtzuiverende filterstroken bestaande uit unieke boom- & haagsoorten wordt naast CO2 juist veel fijnstof, ozon, NOx en ammoniak uit de lucht gefilterd. De aanplantwijze is niet zoals een traditioneel bosgebied maar in stroken/lanen. Door deze bomen in een buitengebied te planten, waar ook veel wind staat, worden grote hoeveelheden luchtverontreiniging uit de buitenlucht gefilterd. Minder vervuiling in de buitenlucht betekent minder vervuiling in de binnenlucht. Biodiversiteit, het planten van verschillende boom- & haagsoorten is belangrijk voor het gezond en toekomstbestendig maken van de bomen.

Hoe filtert Viridi Air 100% groen en duurzaam de buitenlucht ?

Viridi Air plant luchtzuiverende filterstroken bestaande uit unieke boom-/haagsoorten. Boomsoorten waarvan wetenschappelijk aangetoond is dat ze bovengemiddeld goed de lucht zuiveren. Deze worden op een unieke wijze geplant (BBA-model) zodat juist veel fijnstof, ozon, NOx en ammoniak uit de lucht wordt gefilterd. Het zijn boom-/haagsoorten dus CO2 wordt ook afgevangen en het is ook goed voor de biodiversiteit. Kortom wat zij doen is een natuurlijke en duurzame manier om de lucht te filteren van veel meer verontreiniging dan alléén CO2.

Ruimtecertificatie op schone lucht

Er zijn diverse oplossingen om de luchtkwaliteit naar een gezond niveau te brengen. Maar, hoe weet je als klant/bezoeker/medewerker of die oplossingen ook daadwerkelijk zijn genomen?

Hiervoor introduceert Viridi Air het Schone Lucht-certificaat© voor een ruimte of gebouw. Ruimtes die voldoen aan de certificeringsvoorwaarden ontvangen o.a. het Schone Lucht-certificaat© (als hardcopy te bevestigen aan wand/deur etc.) en het Schone Lucht-sticker welke als sticker op b.v. een deur of raam is te bevestigen. Deze sticker biedt duidelijkheid aan klanten/bezoekers en personeel in welke mate de luchtkwaliteit op orde is. Bedrijven die voldoen worden vermeld op een geografisch kaartje. Zo kunnen klanten in de toekomst zelf gaan kiezen waar ze een bedrijf wel/niet gaan bezoeken.

Wat wordt beoordeeld in een ruimtecertificatie op schone lucht?

Voor de ruimtecertificatie werkt Viridi Air in Nederland samen met erkende luchttechnische bedrijven. Om te kunnen voldoen aan de ruimtecertificatie is het noodzakelijk om aan de normen, zoals opgesteld door Viridi Air, te voldoen. De normen zijn gebaseerd op o.a. wetgeving en de hoogst geldende gezondheidsadviezen. De resultaten van de luchttechnische metingen en luchtanalyses worden met de Viridi Air normen vergeleken en beoordeeld. Hieruit volgen scores op de huidige situatie van de luchtkwaliteit. Kort en bondig komt dat op het volgende neer:

  • metingen luchtdoorstroming/ventilatie;
  • verrichte periodieke onderhoudswerkzaamheden;
  • luchtanalyse onderzoek (ook microbiologisch) in binnenlucht en ventilatie- /luchtkanalen;
  • aanvullende maatregelen (o.a. luchtzuivering/luchthygiëne/ontsmetting van de binnenlucht);

Een goed voorbeeld van apparatuur die de lucht en oppervlakken zuiveren in een ruimte, zijn die van RAYCONO.

Raycono luchtreinigers werken met HYDROXYL TECHNOLOGIE:

Raycono apparaten hebben een sterilisatiemodule die we triliros (Trillions of Integrated Reactive Oxygen Species) noemen. Reactieve zuurstofsoorten omvatten hydroxyl-, plasma- en negatieve ionen. Deze ROS verstoren RNA/DNA/eiwit van het virus en vallen ook onmiddellijk op koolstof gebaseerde organische moleculen aan, breken hun chemische bindingen af, ontgeuren geuren, ontbinden ze onmiddellijk en laten gewoon water en koolstofdioxide achter. 

De technologie van de ROS-generator is gebaseerd op PCO (fotokatalytische oxidatie), de technologie maakt gebruik van een medium met een hoog oppervlak dat is gecoat met een katalysator zoals titaniumdioxide om gasvormige verontreinigende stoffen te absorberen. Wanneer de fotokatalysator wordt bestraald met UV-licht, vindt er een fotochemische reactie plaats en vormen zich hydroxylradicalen op het filter-oppervlak. 

De hydroxylradicalen oxideren gasvormige verontreinigende stoffen die op het katalysatoroppervlak zijn geabsorbeerd. Deze reactie, PCO genaamd, zet organische verontreinigende stoffen om in koolstofdioxide en water.